Tanečné divadlo Ifjú Szivek prešlo pod ministerstvo kultúry

09.01.2017
Ifju Szivek LogoZriaďovateľská povinnosť k Tanečnému divadlu Ifjú Szivek prešla od 1. januára 2017 z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Prechod zriaďovateľskej povinnosti k tejto príspevkovej organizácii bol uskutočnený na základe delimitačného protokolu. Tanečné divadlo Ifjú Szivek je v priamom riadení sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, spadajúcej pod správu štátneho tajomníka Konráda Rigóa.

Tanečné divadlo Ifjú Szivek patrí medzi najvýznamnejšie umelecké súbory maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života na Slovensku. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku.

referát styku s médiami  MK SR

 << späť
Linky