Reakcia ministerstva kultúry na udeľovanie štátnych vyznamenaní prezidentom

10.01.2017
MK SR LogoVzhľadom na neúplné, a teda aj čiastočne zavádzajúce informácie týkajúce sa včerajšieho udeľovania štátnych vyznamenaní, považuje ministerstvo kultúry za potrebné uviesť: Udeľovanie štátnych vyznamenaní patrí do výlučnej kompetencie prezidenta SR. Prezident o konkrétnych menách rozhoduje na základe odporúčania komisie, ktorú má na tento účel zriadenú. A práve táto prezidentova komisia, nie ministerstvo kultúry ešte vo februári 2016 zo štyroch návrhov ministerstva kultúry odporučila udeliť štátne vyznamenanie práve Borisovi Filanovi a Jurajovi Kukurovi. K návrhu štyroch mien pristúpilo ministerstvo kultúry ešte v máji 2015 po výzve z prezidentskej kancelárie.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky