Už po tretíkrát sa v Kine Lumière začne vzdelávací cyklus Filmový kabinet o dejinách kinematografie

16.01.2017
SFU logoCyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet má za sebou úspešné dve vydania, počas ktorých jeho frekventanti prenikli do histórie kinematografie od jej vzniku až po súčasnosť. Prvý semester už tretieho Filmového kabinetu sa pre záujemcov o kinematografiu začína 24. januára 2017 v Kine Lumière a už teraz je možné sa naň registrovať.

Cyklus venovaný dejinám svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol z potreby nedostatočného povedomia o dejinách filmu na Slovensku. Na prednáškach spojených s projekciou filmu ponúka účastníkom znalosti atraktívnou formou a pokúša sa prebudiť v nich hlbšiu túžbu po vedomostiach a filme. Každý vydanie cyklu sa skladá z troch štandardných semestrov, zameraných na dejiny kinematografie chronologicky od vzniku filmu po súčasnosť vrátane slovenského filmu, dopĺňa ich špeciálny semester Filmový kabinet Plus. Ten v prvom vydaní kabinetu predstavil autoreferenčné filmy, v ktorých kinematografia reflektuje samu seba, v druhom za účasti tvorcov priblížil účastníkom filmové profesie. Prvé dve vydania kabinetu sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a obidve boli vypredané.

Tretí Filmový kabinet vychádza z rovnakých princípov. Jeho prvý semester Od zrodu po Kristove roky osvetľuje dobu od počiatkov kinematografie do nástupu zvuku. „Budeme sa venovať obdobiu od vzniku kinematografie na konci 19. storočia do konca éry nemého filmu, teda do konca 20. rokov 20. storočia a načrtneme vývoj, ktorým kinematografia prešla v tomto období. Program sme sa snažili zostaviť tak, aby si na svoje prišli aj tí, ktorí Filmový kabinet už absolvovali. Tešiť sa môžu na filmy, ktoré sme ešte neuvádzali, a na témy, o ktorých ešte na pôde Filmového kabinetu nebola reč,“hovorí filmový teoretik a kurátor cyklu Michal Michalovič, ktorý spolu s estetikom Jurajom Oniščenkom stojí za projektom Filmový kabinet od jeho vzniku v roku 2013. „Primárne sa budeme stretávať s filmami z prvých desaťročí dejín kinematografie, no pokúsili sme sa program ozvláštniť. Premietneme tak aj nové filmy z rokov 2014 a 2015, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k sledovanému obdobiu. Zároveň sme do programu zaradili aj celkom nové bloky, pripravené je napríklad rozprávanie o symfóniách veľkomesta či o počiatkoch zobrazovania nahoty v dejinách československej kinematografie.“

Počas prvého semestra Filmového kabinetu sa uskutoční desať stretnutí v Kine Lumière. Každú projekciu otvorí prednáška, po nej budú nasledovať projekcia filmu a diskusia. Prvá prednáška venovaná vzniku filmu sa uskutoční v utorok 24. januára 2017 o 18.00 hod.Spojená bude s projekciou pásma zreštaurovaných filmových šotov bratov Lumièrovcov z rokov 1895 – 1897, krátkeho filmu prvého „kúzelníka“ filmu Georgesa Mélièsa Cesta na mesiac (1902) a dokumentárneho filmu o jeho vzniku Podivuhodná cesta (2011). Frekventanti počas nasledujúcich stretnutí v prvom semestri uvidia aj filmy Od Caligariho k Hitlerovi (2014) Rüdigera Suchslanda, Muž s kinoaparátom (1929) Dzigu Vertova, Ejzenštejn v Guanajuate (2015) Petra Greenawaya, Východ slnka (1927) Friedricha Wilhelma Murnaua, Moderná doba (1936) Charlesa Chaplina, Spiklenci slasti (1996) Jana Švankmajera, Zem spieva (1933) Karla Plicku, Berlín, symfónia veľkomesta (1927) a Melódia sveta (1929) Waltera Ruttmanna a nemý erotický film o spaľujúcej túžbe, vášni a milostnom vzplanutíErotikon (1929) Gustava Machatého. Prvý semester potrvá do 9. mája 2017 a s prednáškami sa ho zúčastnia aj odborníci z oblasti filmovej vedy, teórie a histórie.

Filmový kabinet 2017/2018 je otvorený pre všetkých záujemcov, prihlasovať sa na jeho prvý semester je možné od 9. do 23. januára 2017 na registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/. Každý účastník získa garantovaný vstup na premietania a prednášky, prístup k elektronickým verziám študijných materiálov a po úspešnom absolvovaní výstupného testu aj oficiálny dokument Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

 

Podmienky prihlásenia a registrácia na Filmový kabinet:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9777

 

Viac informácií o treťom vydaní cyklu Filmový kabinet:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9774

 

Viac informácií o cykle Filmový kabinet:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9080

 

FB profil cyklu Filmový kabinet:

https://www.facebook.com/FilmovyKabinet/?fref=ts

 

x x x

 

Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinetvznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v januári 2013. SFÚ ho organizuje v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).

 

Slovenský filmový ústav

 << späť
Linky