Národné osvetové centrum má nového generálneho riaditeľa

01.02.2017
NOC logoMinister kultúry Marek Maďarič od dnešného dňa vymenoval Jaroslava Mendela do funkcie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra. Nahradí tak Janu Kresákovú, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie ku 31. januáru 2017.

Jaroslav Mendel vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave (teraz Ekonomická univerzita). V rokoch 2009 - 2010 a následne od roku 2012 až doteraz pôsobil na Ministerstve kultúry SR, kde zastrešoval financovanie národných a dopytovo-orientovaných projektov, zameraných na digitalizáciu kultúrneho dedičstva Slovenska a budovanie národnej infraštruktúry k tomuto procesu. Výraznú časť svojho pracovného života venoval projektovému riadeniu a manažérskej činnosti. V roku 2016 bol Bratislavským samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým strediskom ocenený za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v rámci kraja.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky