Premietanie filmu: Gojdič, Láska nadovšetko

09.02.2017
Gojdič - Láska nadovšetkoSlovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry prináša do Bratislavy dokumentárny film o osobnosti biskupa Pavla Petra Gojdiča: Gojdič, Láska nadovšetko. Dokument odhaľuje jedinečný životný príbeh človeka, ktorý sa vedel postaviť proti holokaustu i proti každej totalite, proti lži a neláske.

Gréckokatolícky biskup, mučeník Pavel Peter Gojdič mal odvahu zastať sa utláčaných a biednych. Pravdu o láske povýšil aj nad svoj život. Jeho biskupské heslo „Boh je láska, milujme ho“ vyjadruje, odkiaľ čerpal silu milovať ľudí nadovšetko. Stal sa prvým novodobým svätcom na Slovensku.

Biskup Gojdič je za záchranu Židov ako jediný slovenský biskup ocenený vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi.On jediný si uvedomil blížiacu sa tragédiu už v súvislosti s vytvorením komisie na vypracovanie programu tzv. „ riešenia židovskej otázky “ v januári 1939. V pastierskom liste, ktorý rozoslal kňazom svojej cirkvi, ich vystríhal pred nacionalizmom, šovinizmom a rasizmom, pred ideológiami, ktoré rozlišujú medzi ľuďmi, lebo pred Stvoriteľom je každý človek rovnaký. Tieto ideológie už narobili veľa zla a nešťastia, a on predvídal, že ešte narobia.

Pod ťažkým dojmom krutostí, ktorých sa dopustili členovia Hlinkovej gardypri deportácií prešovských Židov v polovici mája 1942, P. P. Gojdič prosil 16. mája 1942 prostredníctvom vatikánskeho nuncia Guisepeho Burzia v Bratislave o zásah Svätej stolice, aby sa tieto ukrutnosti zastavili. Ak prezident slovenského štátu nemá v moci zabrániť tejto krivde, má sa vzdať svojho úradu, alebo vrátiť sa do svetského stavu – píše vo svojom liste. G. Burzio poslal tento list do Vatikánu až 7. marca 1943.

Dokument je jedinečným svedectvom o živote a diele biskupa Gojdiča a po premiére v Prešove bude po prvýkrát verejne premietnutý v Bratislave.

Premietanie filmu sa uskutoční v stredu 22. 2. 2017 o 15:00 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislava na Radničnej ul.1

Vstup je voľný!

 

Na premietaní filmu spolupracujú: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, PETRA, n. o.,  ATARAX, Nadácia Alexandra Eckerdta. 

Vo filme vystupujú: Mons. Ján Babjak SJ, Mons. Ján Eugen Kočiš, Mons. Peter Šturák, Mons. Ľubomír Petrík, archimandrita Peter Pavol Bereš, Peter Borza, Viktor Kičera, Jozef Mašlej, Imrich Marinčák, sr. Nikolaja Oľga Mydlíková OSBM, sr. Bernadeta Vošková OSBM, sr. Mária Helena Protivňáková SNPM, Jliána Filová, Erika Kleinová, Marianna Zachová, Michal Lukáč-Spitzer, Ivan Gojdič, Magdaléna Gojdičová.

Hrané scény: Tobiáš Kuruc, Vladimír Noga, Dávid Rybovič, Lukáš Šoltýs

Námet a odborná spolupráca: Mons. Ľubomír Petrík, Peter Borza

Manažér projektu: Daniel Dzurovčin

Scenár: Michal Spišák

Kamera: Viktor Herrgott, Tomáš Hromada

Zvuk: Marián Pízner

Strih: Tomáš Hromada

Asistent produkcie: Daniela Oravcová. Komentár: Miroslav Kolbašský, František Balog, Juraj Zetyák

Réžia: Michal Spišák

Producent:Eva Kratochvílová

 

Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

 << späť
Linky