TS interaktívna výstava OKOHRA

07.03.2017
Bibiana LogoV priestoroch BIBIANY vo štvrtok 9. marca 2017 o 16.00 hod. otvoríme výstavu pod názvom OKOHRA. Určená je najmä pre deti od 6 do 14 rokov, ale aj pre mladšie. Nájdu tu aktivity, ktoré ich určite zaujmú.

Čo OKO vidí a je celkom inak

Čo OKO nevidí a je to tam

 „Koľko je na kresbe, maľbe či vo filme pravdivej skutočnosti? A v akej miere ich vnímame prostredníctvom množstva schém, ktoré si v hlavách už odmalička budujeme

v prostredí rodiny alebo školy? Rôzne vedné disciplíny, ktoré skúmajú relácie medzi spôsobom, akým je niečo „nakreslené, namaľované, vyprojektované“ a akým je videné, prijímané, potvrdzujú schopnosť nášho myslenia vnímať skôr vzťahy ako jednotlivé prvky. Patria k nim nielen odbory psychológie, fyziky, či biológie, ale aj teórie a dejín umenia. Ľudstvo už stáročia pozná fakt, že prechod medzi realitou a konečným dojmom môže byť podporovaný nekonečným radom iluzórnych prostriedkov. Práve ich objavovaním a vysvetľovaním môžeme prekonať bariéru vybudovanú zaužívanými vzorcami percepcie a podporiť rozvoj kreatívneho myslenia.

Dieťa vstúpi do výstavy a stáva sa prieskumníkom, texty ho nabádajú na overovanie toho, čo jeho oči vidia a inštalácia mu umožňuje nahliadnuť a ohmatať skutočnosť. Jednoduchá grafika neodpútava pozornosť dieťaťa a grafické prvky prirodzene navigujú návštevníka, kde sa má postaviť a kam sa pozrieť, aby bola videná ilúzia čo najdokonalejšia.“  (Scenár k výstave).

Dramaturgia výstavy OKOHRA je postavená na viacerých tematických okruhoch, kde návštevníci objavujú okoklam:

Aj umelci majú radi OKOHRY(deti sa zoznámia s ilúziou na kupole kostola)

Geometrická OKOHRA(deti si overia odhad)

OKOHRA v priestore(deti si ohmatajú, čo vidia plošne a pritom je to priestorové, a naopak)

POZOR! POZOR! OKOHRA!(deti sa zoznámia so streetartovým umením)

OKOHRA (deti sa oboznámia s videním / nevidením farby)

OKODIELNE (deti si jednoducho vyrobia pohyblivé obrázky)

OKOHRA ako vo filme(deti si overia ako oko klame, či mačka beží a ako dieťa môže lietať)

V druhej polovici výstavy sú objekty a jednoduché scény, v ktorých sa dieťa stane ich súčasťou a rodič či kamarát s ním prežíva vzniknutú ilúziu, môže ju zaznamenať na mobil. Deti v „zákulisí“ dostanú možnosť skúmať podstatu OKOHRY, čiže nástroje, ktoré vytvárajú ilúziu. Vychádzame z tvrdenia, že žiadne zobrazenie nezodpovedá tomu, čo nazývame „skutočnosť“.

Na záver chceme pripomenúť, že v expozícii sa objavujú odkazy na viaceré diela z dejín vizuálneho umenia. Očakávame, že tieto budú podprahovo vychovávať budúceho návštevníka galérií a múzeí.

Soňa Sadilková

Autori:

 

Scenár: Ľubica Pavlovičová a Eva Pavlovičová

Výtvarno-priestorové riešenie: Soňa Sadilková

Dramaturgia: Soňa Sadilková 

 

Informácie o ďalších podujatiach BIBIANY nájdete na www.bibiana.sk

 

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana

 << späť
Linky