TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2017 "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

13.03.2017
Tyzden SK knižníc 2017V dňoch 13. – 19. marca 2017 sa uskutoční 18. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom: „KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“. Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2017 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc 2017 je zameranný na prezentáciu knižnej kultúry, propagáciu významu čítania a predstavenie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Podujatie bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít  za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2017 sa uskutoční dňa 13. marca2017 o 13.00 hod. v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove, kde  sa nachádza najstaršia a najrozsiahlejšia historická knižnica v meste Prešov. Spoluorganizátormi slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc v tomto roku sú najvýznamnejšie prešovské knižnice: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. Záštitu nad slávnostným otvorením prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič a predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.

Otvorenie už tradične bude spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2016 – za aktívnu činnosť knižnice, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v uplynulom roku. Súčasťou otvorenia bude kultúrny program, do ktorého sa aktívne zapojili Filozofická fakulta PU v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslavav Prešove.

Týždeň slovenských knižníc bude v termíne od 6. marca do 5. apríla 2017 prezentovaný aj prostredníctvom busboardov na vozidlách MHD v 14 mestách vo všetkých regiónoch Slovenska (Bratislava, Trnava, Senica, Piešťany, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Zvolen, Poprad, Martin, Vranov nad Topľou). Železničná spoločnosť Slovensko bude propagovať TSK 2017 v  najfrekventovanejších rýchlikoch, ktoré premávajú na Slovensku.

Celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh, venované  kníhkupectvom Martinus.  Na knižničných hliadkach sa zúčastnia nielen knihovníci, ale ako dobrovoľníci aj študenti Katedry knižničnej a informačnej vedy FFUK v Bratislave a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2017 v prvej polovici marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. V závere mesiaca marec v piatok 31. marca 2017 sa vyše 200 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska už dvanásty krát zapojí do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2017. Veríme, že prekonáme minuloročný rekord s aktívnou účasťou viac ako 10 000 slovenských detí. Informácie priebežne uverejňujeme na celoslovenskom portáli InfoLib: www.infolib.sk.

Knižnice na celom svete nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú na aktuálne potreby používateľov tak v priestoroch knižníc, ako aj elektronicky prostredníctvom internetu. Na Slovensku je evidovaných takmer 4000 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 40 miliónov zväzkov kníh.

Hlavnými partnermi Týždňa slovenských knižníc 2017 sú Fond na podporu umenia, ktorý podujatie finančne podporil, a tiež Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a kníhkupectvo Martinus.sk.

 << späť
Linky