„Staňte sa súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad 2017“

20.03.2017
logo podujatiaMilí priatelia zelene, aj v tomto roku máte možnosť zapojiť Vašu záhradu, park, arborétum či inú zaujímavú zelenú plochu do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa na Slovensku koná 10. - 11.6.2017. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Marek Maďarič a primátor Hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal.

V deviatom ročníku podujatia sú vítané všetky parky a záhrady na Slovensku, ktoré sa môžu pochváliť niečím zaujímavým napr. kultúrno-historickým významom, príťažlivým dizajnom, netradičnou záhradnou architektúrou, ekologickým prístupom či citlivým využívaním, dendrologickými alebo botanickými zbierkami, zaujímavou históriou či  príbehmi, ktoré sa k nim viažu.

Privítame zapojenie sa i ďalších zaujímavých či  významných plôch zelene – ovocné sady,  komunitné záhrady, prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta,  historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory.

Podujatie je otvorené pre verejné i súkromné parky a záhrady a iné plochy zelene zo všetkých krajov Slovenska.

Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete - v Anglicku, Holandsku, Írsku, v Poľsku, v Nemecku, v Portugalsku, v Austrálii, ale aj u našich susedov v Českej republike, Rakúsku či v Maďarsku. Iniciátorom a organizátorom podujatia na Slovensku jeod roku 2007 Národný Trust n. o. – nezisková organizácia venujúca sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavným cieľom podujatia je spoločne osláviť a atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska ako aj snaha o zapojenie ľudí všetkých vekových kategórií do ich aktívnej ochrany a zmysluplného využívania.

Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk.

Ak sa chcete stať  súčasťou podujatia, prihláste sa do 30.4.2017 na www.vopz.skv časti „Chcem sa prihlásiť“.

Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich propagácii na národnej i medzinárodnej úrovni.

Svoje otázky môžete smerovať na kubikova@nt.sk alebo 0907 296 724.

Poslaním Národného Trustu n. o. je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Vznikom organizácie v roku 2002 sme nadviazali na činnosť a tradíciu už existujúcich národných trustov a organizácií podobného zamerania v rôznych krajinách sveta, kde národné trusty patria medzi najvýznamnejšie a najuznávanejšie neziskové organizácie v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Národný Trust n.o.

 << späť
Linky