Modrotlač má šancu dostať sa do zoznamu UNESCO

20.03.2017
Štátny tajomník MK SR Ivan Sečík podpisuje spoločnú nomináciu Modrotlače. Zdroj: BKA, foto: Christopher DunkerPredstavitelia Česka, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska dnes v sídle Ministerstva pre umenie, kultúru, ústavu a médiá Rakúskej republiky vo Viedni slávnostne podpísali spoločnú nomináciu modrotlače na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Modrotlačou nazývame indigom na modro farbenú látku zdobenú potláčaním vzorov pomocou takzvanej „rezervy“  – t.j. zmesi zamedzujúcej zafarbenie látky v mieste vzoru.  Ako spôsob dekorovania látok zohrala významnú úlohu v slovenskej, rovnako ako európskej textilnej tradícii. Na naše územie sa táto technika dostala z Holandska a Nemecka v priebehu 18. storočia. Najskôr sa udomácnila v meštianskom prostredí. Do ľudového odevu a textilu prenikla v 19. storočí a rozvetvila sa do výnimočného bohatstva lokálnych podôb, prispôsobených vkusu vidieckych odberateľov. Medzi súčasných nositeľov tohto prvku a aktívne dielne patria: Martin Trnka (Púchov), Peter Trnka (Ivanka pri Dunaji) a Matej Rabada (Párnica). Na národnej úrovni bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska Modrotlač zapísaná za rok 2015. Predkladateľom nominácie bolo vtedy Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Slovenská delegácia zľava: Radoslav Ragač, Barbora Morongová, Ľubica Voľanská, Ivan Sečík, Alena Heribanová, Juraj Hamar

Slovenská delegácia zľava: Radoslav Ragač, Barbora Morongová, Ľubica Voľanská, Ivan Sečík, Alena Heribanová, Juraj Hamar

Predkladateľom medzinárodnej nominácie Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač – resist block printing and indigo dyeing in Europe je Rakúsko. Prípravu nominačného spisu za Slovenskú republiku zabezpečovalo a koordinovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri  Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve, ktoré je zodpovedné za implementáciu UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003. Pre Slovenskú republiku ide o historicky prvú nomináciu podávanú spoločne s viacerými štátmi. 

FOTOGALÉRIA

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky