Kino Lumière premietne kolekciu filmových týždenníkov o tzv. retribučných súdoch

03.04.2017
SFU logoAprílový program cyklu Očami filmových spravodajcov vo Filmotéke bratislavského Kina Lumière ponúkne výber filmových týždenníkov, venovaných tzv. retribučným súdom po druhej svetovej vojne. Kolekciu krátkych žurnálov v pondelok 3. apríla 2017 o 17.30 hod. lektorsky uvedie filmový publicista a režisér Rudolf Urc, ktorý cyklus na rôzne témy pripravuje pravidelne od novembra minulého roka.

„Retribučné súdy vznikli na základe dekrétu prezidenta Beneša z roku 1945 o potrestaní všetkých vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov,“vysvetľuje Rudolf Urc, dramaturg cyklu Očami filmových spravodajcov vo Filmotéke Kina Lumière. „Na Slovensku sa zoznam zločinov rozšíril o zradu na Slovenskom národnom povstaní a aktívnu činnosť v Hlinkovej strane a režimistických organizáciách. Boli zriadené ľudové súdy a Národný súd, pred ktorý boli postavení poprední predstavitelia vojnovej Slovenskej republiky.“ Túto spoločensky aktuálnu tému vyrovnávania sa s obdobím druhej svetovej vojny predstaví Rudolf Urc prostredníctvom šiestich vybraných kinožurnálov.

 

„Filmoví spravodajcovia mali prístup k najdôležitejším pojednávaniam a z ich priebehu publikovali trinásť šotov. Kľúčovým bol súd s bývalým prezidentom Jozefom Tisom, kde sa upierali zraky celej verejnosti, a okolo ktorého sa rozohrali viaceré politické hry smerujúce k odsúdeniu a omilosteniu obžalovaného. Filmový týždenník pochopiteľne nemohol vysledovať ani zaznamenať zákulisie politického boja, poskytol však vzácne obrazové svedectvo neobyčajnej hodnoty,“hovorí Urc o dôležitosti dobových záznamov aj dnes, keď vo verejnom diskurze zaznievajú slová o popieraní minulosti.

 

Pondelkový výber cyklu Očami filmových spravodajcov ponúkne šesť vydaní Týždňa vo filme z rokov 1946 a 1947. „Týždeň vo filme bol od roku 1945 do roku 1990 najreprezentatívnejším domácim filmovým periodikom. Odzrkadľoval premeny a výkyvy v spoločenskom dianí a citlivo reagoval na politické turbulencie. Jeho tvorcovia sa snažili o vyváženú koncepciu, často však determinovanú dobovými okolnosťami,“ dodáva Urc, ktorý sa v čase „zlatej éry“ filmových týždenníkov podieľal aj na ich výrobe.

 

Programový cyklus Očami filmových spravodajcov od svojho vzniku v novembri minulého roka uviedol už filmové týždenníky na témy Maďarská jeseň 1956, Oheň kritiky, Mozaika 1957, Prezidentské pohreby, Všesokolské zlety a spartakiády. Na každom stretnutí, ktoré sa koná vždy prvý pondelok v mesiaci, sa premieta pásmo piatich až siedmich týždenníkov s dôrazom na vybrané tematické okruhy. Na lektorskej prednáške Rudolf Urc divákom ozrejmuje aj historické a spoločensko-politické pozadie vzniku jednotlivých šotov. Zámerom cyklu je „priblížiť originálne filmové dielo Týždeň vo filme súčasnému divákovi. Pripomenúť ľudí, roky a udalosti spojené s tým-ktorým obdobím a vytvoriť tak priestor nielen pre obnovu historickej pamäte, ale aj podnet pre rozjímanie o kontextoch,“ uzatvára Rudolf Urc.

 

x x x

 

Filmotéka je samostatná programová zložka Kina Lumière. Jej program zostavujú filmoví kurátori, zamestnanci Slovenského filmového ústavu (SFÚ): Michal Michalovič, Rastislav Steranka a Richard Šteinhübel. Pri koncipovaní programu spolupracujú s poprednými odborníkmi z oblasti filmovej histórie. Do programu sú zaraďované predovšetkým tituly z fondov Národného filmového archívu SFÚ. Tieto tituly sú uvádzané z archívnych 35 mm kópií, prípadne z digitálnych nosičov (pokiaľ filmy prešli procesom digitalizácie). Program Filmotéky je z veľkej časti prezentovaný v Študijnej sále SFÚ (K3). Študijná sála sa riadi pravidlami Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001.

 

Predaj a rezervácie vstupeniek na projekciu Retribučné súdy:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-148935

 

Viac informácií o programe Filmotéky:

http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9076

 

FB profil Filmotéky:

https://www.facebook.com/SFUfilmoteka/?fref=ts

 

Slovenský filmový ústav

 << späť
Linky