SND uzatvorilo rok 2016 v plusových číslach

07.04.2017
snd logoV tomto období hodnotia kultúrne inštitúcie uplynulý rok z umeleckého hľadiska i z pohľadu hospodárenia. V Správe o činnosti a hospodárení za rok 2016 uvádza SND úspešnú bilanciu: racionalizáciou a zvýšením výnosov z vlastnej činnosti dosiahlo SND k 31.12.2016 kladný hospodársky výsledok vo výške 19 251 eur.

Tri umelecké súbory odohrali teda na štyroch javiskách (v novej aj historickej budove) spolu 671 predstavení pre 266 712 návštevníkov. Tržby z predstavení činili 3 148 433 eur. Napriek miernemu poklesu návštevnosti (v roku 2015 to bolo 266 893 divákov) dosiahlo SND vyššie tržby zo vstupného o 54 692 eur.

Počas roku 2016 uviedlo SND 16 premiér: činohra naštudovala 9, opera 4 a balet 3 premiéry.

Centrum marketingu nadviazalo na tradíciu predaja cenín v podobe darčekových poukazov a predplatných vstupeniek, tzv. abonentných balíčkov. Od uvedenia týchto produktov sa záujem o ne niekoľkonásobne zvýšil: kým v roku 2012 predalo SND 373 darčekových poukazov za 11 150 eur, v roku 2016 to bolo 3 178 kusov za 80 585 eur. Čo sa týka abonentných balíčkov v uplynulom roku sa predalo 988 kusov za 103 280 eur, kým v roku 2012 to bolo 754 kusov za 48 568 eur.

Kompletnú Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2016 nájdete na www.snd.sk.

 

Slovenské národné divadlo

 << späť
Linky