Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2016 sú známe

04.05.2017
NKS 2016Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti dnes vyhlásil výsledky 25. ročníka súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2016. Odborná porota, ktorej predsedal Daniel Brunovský vyberala spomedzi 134 prihlásených kníh. Sedem titulov získalo ocenenie a do kolekcie najkrajších kníh za rok 2016 porota vybrala ďalších 20 titulov a 6 študentských prác.

Súťaž Najkrajšia kniha Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Knihy prihlásené do súťaže sa zaraďujú a hodnotia v siedmich skupinách:

a) vedecká a odborná literatúra,

b) krásna literatúra,

c) literatúra pre deti a mládež,

d) učebnice,

e) knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie,

f) bibliofilské tlače,

g) študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl.

 

Výsledky súťaže:


Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy

Artforum, spol. s r.o., Bratislava

za knihu

Italo Calvino: Neviditeľné mestá

 

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie

Daniela Olejníková

za knihu

Marek Vadas: Útek

a

Katarína Slaninková

za knihu

Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad


Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu

Palo Bálik

za knihu

Italo Calvino: Neviditeľné mestá


Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni

za mimoriadne polygrafické spracovanie

TBB, a.s.,Banská Bystrica

za knihu

Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer


Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

Artforum, spol. s r.o.,Bratislava

za knihu

Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy


Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 

Antónia Antalová

za prácu „Ej, zalužicki poľo...“

Adam Špilák

za prácu Vladimír Boudník: Loď

 

 

Kolekcia Najkrajšie knihy Slovenska 2016 (pdf, 139 kB)

 

 

Všetky prihlásené i ocenené knižné tituly si môžete do 31. mája 2017 pozrieť na výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2016 v BIBIANE na Panskej ulici v Bratislave.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky