FOLK EXPO SLOVAKIA 2017 Nová platforma pre folklórny priemysel 9. – 10. 6. 2017, SĽUK (Balkánska 31, Bratislava – Rusovce)

07.06.2017
folk expo plagátSympózium, výstavy, filmové projekcie, tanečné workshopy, prezentácie projektov, podujatí a ukážky tradičnej ľudovej kultúry ale aj súčasných umelcov. Toto všetko prinesie FOLK EXPO SLOVAKIA druhý júnový víkend do Bratislavy. Podujatie sa bude konať od 9. do 10. 6. 2017 v SĽUK-u.

FOLK EXPO SLOVAKIA otvorí v piatok 9. 6. sympózium "Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry v súčasnosti". Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Hovoriť sa bude najmä o starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvo štátnych i neštátnych organizácií  a o inovatívnych prístupoch k spracovaniu a prezentovaniu tejto časti nášho kultúrneho dedičstva. Súčasťou sympózia bude aj predstavenie a sprístupnenie nového webového sídla s informáciami o tradičnej ľudovej kultúre. Úvodný príhovor bude patriť ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi. S hlavnými príspevkami vystúpia Vladimír Kyseľ, riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a Barbora Morongová, riaditeľka odboru Ministerstva kultúry SR. Svoje aktivity ďalej predstavia zástupcovia školstva , osvety, obcí, nevládnych organizácií i zástupcovia súkromného sektora.

 

Večerný program zavŕši najnovší hudobno-tanečný program SĽUK-u GENEZIS.

 

V sobotu, 10.6. si návštevníci v rámci prezentačného priestoru FOLK EXPO SLOVAKIA budú môcť pozrieť súčasné podoby  dvoch prvkov, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska: maľovanie vajnorských ornamentov so Školou vajnorských tradícií a ukážky paličkovanej čipky z Myjavskej pahorkatiny, ďalej tvorbu ľudového výrobcu Ľubomíra Tatarku, či výtvarné umenie ľudových vzorov na medovníkoch. Svoje aktivity predstaví aj Národní ústav lidové kultury zo Strážnice (CZ) a Ústav etnológie SAV. Na podujatí sa predstavia aj produkty originálnej slovenskej značky pre najmenších HOPAHOPA,  ukážky virtuálnej reality s tematikou tradičnej ľudovej kultúry – VIS GRAVIS z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, WOMEX (vývoz slovenskej world music do zahraničia) a ďalší.V rámci projekcie Folk Expo Cinema uvedieme niekoľko zaujímavých filmov o tradičnej ľudovej kultúre od nezávislých tvorcov.

 

Priaznivci tanca a pohybu sa budú môcť zúčastniťworkshopov Folky-polky pod vedením umeleckého vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera, Flamenco s tanečnou pedagogičkou Libušou Bachratou, či vyskúšať si s Akadémiou bojových umení slovenské bojové umenie v jeho pôvodnej forme.

Tradičné aj inovatívne vystúpenia budete môcť vidieť a počuť už v sobotu 10.6. 2017 od 13:00 do 18:00 hod. na letnej scéne SĽUK-u.

V programe FOLKCOOL MUSIC okrem mladej autorky originálnych skladieb a aranžmánov ľudových piesní Kataríny Málikovej a jej ansámblu, vystúpi aj hudobný projekt Ľudové Mladistvá, ktorý spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby.  Predstaví sa aj spevácka skupina Gurňanki, ktorá spracováva ľudovú hudbu goralských obcí Hornej Oravy. Hudobný folklór z okolia Oravskej Polhory zaznie v podaní Gajdošskej dvojky Beskyd s gajdošom Adriánom Matisom a huslistom Filipom Brišákom so speváckym sprievodom Renátky Plevjakovej. V programe vystúpi aj Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý sa okrem výroby a hry na gajdách venuje aj výrobe iných pastierskych nástrojov.
Až z ďalekej Sibíri pochádza multiinštrumentalista Nadishana, skladateľ a zvukový dizajnér, ktorý hrá na viac ako 200 nástrojoch vrátane tých, ktoré si vlastnoručne vyrobil.
Nebude chýbať ani tradičné bábkového divadlo Tyjátr s predstavením „Herkules alebo Dobytie pekla“, ktorým si pripomenieme zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (2016).

Večer bude patriť projekcii filmu Rodná zem, ktorý uvedie Kino SĽUK. Ide o prvý československý farebný film a prvý celovečerný tanečný film, v ktorom majú výrazné zastúpenie nielen autori, tanečníci a muzikanti SĽUK-u, ale aj interiér a exteriér Rusovského kaštieľa, dlhoročného sídla SĽUK-u.  

VÝSTAVY 

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Zuzana Hečková: Slovenské haute couture
Ctibor Bachratý: Genezis
Umelecké duo LSZ Photography (Zuzana Senášiová a Ľubomír Sabo):  Party v 21. storočí
Umelecky nafotené fotografie sú dotvorené ručne maľovanými ornamentmi na tvár a vytlačené na plátno , ktorému finálnu podobu vdýchla maliarka Sarah I. Avni. Počas takmer dvojročnej práce sa do projektu zapojilo vyše sto ľudí.
SLOVAK PRESS PHOTO - Víťazné fotografie 5. ročníka súťaže v kategórii Svet umenia

TRADIČNÁ GASTRONÓMIA

Reštaurácia SĽUK
Párance z Pukanca

Čo je FOLK EXPO SLOVAKIA?

FOLK EXPO SLOVAKIA je projekt, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, spájať folklórne a nefolklórne komunity, podporovať vzájomné zdieľanie informácií a skúseností.

Podujatie organizuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u.    

Vstup na FOLK EXPO SLOVAKIA je voľný, s výnimkou predstavenia Genezis a projekcie filmu Rodná zem,  lístky na www.divadlo.sluk.sk, www.kino.sluk.sk.

Viac na:

www.sluk.sk

www.ludovakultura.sk

www.facebook.com/sluk.sk
https://www.facebook.com/events/1683858355199537/permalink/1687679388150767/
www.facebook.com/CPTLK

 << späť
Linky