Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS

21.06.2017
Minister kultúry predstavil návrh na zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVSMinister kultúry Marek Maďarič predstavil dnes na tlačovej konferencii svoj ideový zámer zmeny modelu voľby generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS. Cieľom je voľbu šéfa RTVS presunúť z parlamentu na tzv. zbor voliteľov a tým posilniť nezávislosť šéfa RTVS od politickej moci. Na tento účel navrhne minister kultúry vytvoriť zbor voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti. Odvolanie GR RTVS by zároveň prešlo do kompetencie Rady RTVS.

Zákonom presne pomenované inštitúcie by do 15 členného zboru voliteľov nominovali určený počet zástupcov tak, aby ako celok reprezentovali širokú škálu verejnosti predovšetkým v rozhodujúcich aspektoch programu verejnej služby. Mohlo by napríklad ísť o SAV, Rektorskú konferenciu, Ekumenickú radu cirkví, Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Združenie vydavateľov tlače, Združenie podnikateľov, ale aj vládu, prezidenta, súdnu radu, radu mimovládnych organizácií a pod. Zbor voliteľov by bol z uvedených nominácií ustanovený vždy ad hoc na konkrétny výber GR RTVS. Členstvo v zbore voliteľov by bolo nezlučiteľné s výkonom politickej funkcie. Zbor voliteľov by vyberal GR prostredníctvom verejného vypočutia a volil dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Konkrétny návrh zákona pripraví ministerstvo kultúry v priebehu niekoľkých týždňov, potom ho minister predloží do legislatívneho procesu.

Pokiaľ ide o nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa v ekonomickej oblasti, minister kultúry je za pokračovanie jeho financovania prostredníctvom tzv. koncesionárskych poplatkov, ktoré predstavujú nezávislý a transparentný systém, ktorý zodpovedá aj princípu hodnota za peniaze.

 

Minister kultúry Marek Maďarič na dnešnej tlačovej konferencii zareagoval aj na výsledok druhého kola voľby GR RTVS, ktorý pre neho nebol prekvapením. Nový generálny riaditeľ Jaroslav Rezník však nebude podľa ministra v závideniahodnej situácii: „Viacerí politici, najmä koaliční, kritizovali súčasné spravodajstvo RTVS ako neverejnoprávne a nevyvážené. Spravodajstvo, ktoré inak požíva pomerne vysokú dôveru verejnosti. A tak každý krok nového vedenia RTVS bude pozorovaný a hodnotený predovšetkým z pohľadu, či bude alebo nebude spravodajstvo prispôsobovať predstavám a očakávaniam politikov,“ uviedol.

Zároveň tiež poďakoval končiacemu riaditeľovi Václavovi Mikovi a jeho spolupracovníkom. Posun v RTVS za pôsobenia Miku označil za veľmi výrazný. „Je to pomerne unikátny výsledok v kontexte predchádzajúcich vedení, či STV, SRo alebo RTVS dosiahli pomerne unikátny výsledok, novozvolený generálny riaditeľ RTVS rozhodne má na čo nadväzovať,“ doplnil minister Marek Maďarič.

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky