VRÁŤ SA V ČASE S VÝSTAVOU SLOVENSKÝCH HIER PIRÁTI A PIONIERI

23.06.2017
arkarumPamätáte si ešte počítače, ktoré sa pripájali k televízoru? Všetky programy sme do nich prepisovali riadok po riadku manuálne z časopisov alebo sme ich nahrávali pomocou magnetofónových kaziet. Celým bytom sa ozývali podivné zvuky. Našťastie neskôr prišli diskety. Počas Fest Anča Game Days sa vrátime v čase. Počas prvej výstavy zo zbierky slovenských hier Piráti a pionieri si v dňoch od 30. 6. – 1. 7. 2017 budete môcť zahrať hry, na aké sa už zabudlo.

Rané obdobie slovenskej vývojárskej hernej scény sa začalo formovať už v 80. rokoch 20. storočia. Vďaka prieniku obľúbeného a rozšíreného 8-bitového mikropočítača ZX Spectrum a následnej výrobe jeho klonov spoločnosťou Didaktik Skalica na našom území vlastnili, už pred pádom bývalého režimu, počítač desiatky tisíc ľudí. Didaktiky a ZX Spectrá robili z detí na základnej škole prvých programátorov. Vyžadovali si totiž naštudovanie jednotlivých ovládacích príkazov a čiastočne aj znalosť programovacieho jazyka Assembler alebo neskôr BASIC. Vďaka tomu sa okolo prvých mikropočítačov formovala nesmierne gramotná generácia používateľov. Mnohí z nich začali tvoriť vlastné programy alebo hry.

V tomto období sme o internete ešte ani nesnívali. Tvorili sa komunity a záujmové krúžky, kde sa vymieňali užitočné informácie a hry. Najmä okolo Zväzarmu (Zväz pre spoluprácu s armádou), ale aj popri školách. Dnes to vyznie až absurdne, no v tomto období na Slovensku neexistovali žiadne cesty, ako softvér oficiálne distribuovať, takže sa nedal ani legálne zakúpiť. Preto nikto nevnímal kopírovanie a výmenu hier ako pirátsku činnosť. Softvér si ľudia bezplatne vymieňali alebo ho získali za pár korún od rôznych pirátskych predajcov.

Hry vznikali najmä pre radosť a z tvorivej potreby. Vzhľadom na technickú nenáročnosť boli dominantným žánrom v 80. a 90. rokoch textové adventúry. Iba málo ľudí uvažovalo až do vzniku distribučnej spoločnosti Ultrasoft o ich tvorbe v intenciách zárobkovej činnosti. Hlavnou inšpiráciou boli zahraničné tituly, ale napríklad aj hry českej spoločnosti Fuxoft Františka Fuku. Ten začal tvoriť
s niekoľkoročným náskokom už v roku 1984 (hra Poklad) a pre československú scénu predstavoval veľkú inšpiráciu. Avšak aj po začiatku pôsobenia Ultrasoftu sa ešte niekoľko rokov tvorilo množstvo hier ako bezplatný voľne šíriteľný softvér.

„Na výstave Piráti a pionieri uvidíte hry, ktoré predstavujú viaceré tendencie herného vývoja
na Slovensku v období rokov 1987 až 1993,“
prezradil kurátor výstavy Maroš Brojo. „Na pôvodných počítačoch Didaktik od spoločnosti Didaktik Skalica si budete môcť vyskúšať diela významných tvorcov, ktorých softvér kvalitatívne a obsahovo prevyšoval náš vtedajší priemer. Napríklad hru Šachotin. Odohráva vo Vietname, kde hrdinský major Šachotin musí zlikvidovať dobre známeho amerického hrdinu Ramba. Zaujímavé je, že ju vytvorili vtedy ešte stredoškolskí študenti Stanislav Hrda, Juraj a Michal Hlaváčovci, Martin Sústrik a Palo Čejka. Uťahovali si v nej zo socialistického režimu a zároveň reflektovali stav spoločnosti, ktorá bola ešte stále kontrolovaná vtedajšou ideológiou, no rovnako na ňu už výrazne vplývala aj západná kultúra.“

Ďalšou zaujímavou hrou je Dokonalá vražda Ľudovíta Vitteka, zakladateľa prvej distribučnej spoločnosti hier na Slovensku s menom Ultrasoft. Ako vysvetľuje Maroš Brojo: „Výnimočnosť Vittekovej textovej adventúry nespočíva iba v jeho neskoršej podnikateľskej činnosti, ale i v tom,
 že sa jedná o dosť kontroverzný a prepracovaný simulátor plánovania úspešnej vraždy, kde sa hráč neprevteľuje do konkrétnej fiktívnej postavy, ale môže hrať pod svojim menom sám za seba.“

V hre Kliatba noci budete blúdiť zámkom, vyhýbať sa kostlivcom alebo černokňažníkom a zbierať predmety určené na prípravu elixíru na prebudenie spiacej princeznej. Svojím grafickým spracovaním predstavovala hra Radoslava Marušu jeden z najkvalitnejších domácich titulov v dobe svojho vydania.

Mnohí tvorcovia sa inšpirovali dobre známymi hrami nie len v zahraničí, ale prakticky v každej krajine. Napríklad Arkarum Rudolfa Priečinského alebo Komando II, ktorá vznikla ako nelicencované
a neoficiálne pokračovanie dobre známej a obľúbenej zahraničnej hry Komando.

Organizátorom výstavy Piráti a pionieri je Slovenské múzeum dizajnu. Konať sa bude 30. 6. a 1. 7. 2017 v priestoroch Novej synagógy v Žiline ako súčasť Game Days na Medzinárodnom festivale animácie Fest Anča.

 

Slovenské centrum dizajnu

 << späť
Linky