Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu Eurimages

23.06.2017
Minister kultúry na zasadnutí Rady fondu EurimagesPlenárnym zasadnutím Rady fondu Eurimages, ktoré svojím príhovorom otvoril minister kultúry Marek Maďarič, sa dnes v Bratislave končí historicky prvé zasadnutie Rady Eurimages na Slovensku. Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Popri zdrojoch z národných filmových fondov je práve Eurimages považovaný za dôležitý zdroj dofinancovania koprodukčných kinematografických projektov.

Minister kultúry Marek Maďarič vo svojom príhovore zdôraznil význam fondu EURIMAGES pre filmový sektor naprieč Európou, osobitne vytváranie spoločného priestoru pre kinematografickú tvorbu, ktorá zasahuje cez celý kontinent: „Kultúra má unikátnu schopnosť presahovať hranice a otvárať srdcia. Slovensko verí v silu filmových koprodukcií,“ uviedol minister kultúry.

Slovensko je členom fondu Eurimages od roku 1996. Za ten čas získali predložené projekty so slovenskou účasťou podporu celkovo vo výške 8 839 022 eur, táto suma bola rozdelená medzi 38 projektov s väčšinovým alebo minoritným podielom slovenských producentov. Len na porovnanie, celková výška príspevkov Slovenskej republiky do fondu od roku 1996 je do tohto roku na úrovni 2 851 879 eur. „Teší ma každoročná úspešnosť predložených projektov so slovenskou účasťou. Pozitívny trend je špeciálne viditeľný najmä vo výsledkoch za posledné štyri roky, počas ktorých bolo podporených spolu 11 našich projektov. No a najúspešnejším slovenským rokom od získania členstva v Eurimages bol rok minulý, kedy sme dosiahli historicky najvyšší počet úspešných projektov – štyri podporené projekty, v celkovej hodnote 782 tis. Eur,“ dodal minister Maďarič. V pozitívnom trende pritom pokračovali slovenské projekty taktiež na dnešnom zasadnutí, keď boli podporené ďalšie dva projekty so slovenskou účasťou v celkovej hodnote 388 tis. eur. Oba tieto projekty sú koprodukcie medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Prvým je film Čertí brko, za ktorým stojí produkčná spoločnosť TRIGON PRODUCTION a druhý úspešný projekt Žaby bez jazyka koprodukuje spoločnosť MIRAFOX. Dnešné zasadnutie je pritom ešte len druhým zo štyroch v roku 2017, na ktorom sa slovenské projekty majú možnosť uchádzať o podporu.

Fond Eurimages bol založený v roku 1988, v súčasnosti je jeho členom 38 krajín. Dnešné zasadnutie bolo výnimočné okrem iného tým, že minister Maďarič po prvý krát na ňom mohol privítať zástupcov z Kanady. Kanada sa v tomto roku pritom stala prvou neeurópskou členskou krajinou Eurimages. O prerozdelení finančných prostriedkov fondu Eurimages vo výške cca 25 mil. eur ročne rozhoduje Rada fondu Eurimages. Táto Rada je zložená zo zástupcov členských štátov a rozhoduje o podpore jednotlivých projektov. Schádza sa štyrikrát ročne v rôznych európskych mestách. Slovenskou zástupkyňou v rade fondu je od roku 2005 Zuzana Gindl-Tatárová, filmová dramaturgička, scenáristka a pedagogička na Filmovej a televíznej fakulte bratislavskej Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Každoročne sú pritom vyhlasované 4 výzvy na predkladanie návrhov projektov, ktorých oprávnenosť posudzuje sekretariát fondu Eurimages, na ktorého čele je výkonný riaditeľ Roberto Olla. Následne sú oprávnené projekty vyhodnocované Radou Eurimages, ktorá prijíma taktiež rozhodnutia o podpore vybraných projektov. Na čele Rady je v súčasnosti novo zvolená prezidentka Catherine Trautmann.

 

FOTOGALÉRIA

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky