Celoslovenské oslavy pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín

26.06.2017
logo MK SRPri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda sa v stredu 5. júla 2017 o 16:30 hod., na hrade Devín uskutočnia celoslovenské oslavy pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

Zámerom celoslovenských osláv je uctiť si tento sviatok v areáli hradu Devín, na pôde významného sídla Veľkomoravskej ríše, kam v roku 863 na pozvanie kniežaťa Rastislava prišli vierozvestcovia Konštantín-Cyril a jeho brat Metod. Ich príchod predstavuje nepopierateľný význam pre náš národ a štát v rovine duchovnej, kultúrnej, vzdelanostnej a právnej, preto vláda Slovenskej republiky považuje za svoju prioritu pripomínať si spoločne s verejnosťou túto historickú udalosť dôstojným spôsobom práve na tomto mieste, a to nielen v roku okrúhlych výročí.

 

Slávnostné oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie na hrade Devín budú mať oficiálny štátnoreprezentačný a kultúrno-spoločenský charakter. Uskutočnia sa pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, za účasti poslancov Národnej rady SR, predstaviteľov vlády SR, reprezentantov cirkví, zástupcov samosprávy. Na oslavách sa predpokladá aj účasť zástupcov diplomatických zborov na Slovensku a ďalších významných verejných činiteľov a osobností kultúrneho a spoločenského života.

V kultúrnom programe vystúpia tanečný a spevácky zbor Umeleckého súboru Lúčnica,  recitátorka Ida Rapaičová a herec Jozef Šimonovič.

Vstup verejnosti na celoslovenské oslavy pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín 5. júla 2017 je voľný.

V roku 2017 uplynie 1 154 rokov od príchodu svätých Cyrila (Konštantína Filozofa)  a Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Ich sviatok – 5. júl – sa stal v Slovenskej republike štátnym sviatkom. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode slovenského národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako sa zvykne hovoriť – cítime dodnes. Toto dedičstvo nám ukazuje na jednej strane veľkosť minulosti, ale zároveň aj cestu do budúcnosti. Víziu, v ktorej si máme uvedomiť, odkiaľ prichádzame, uvedomiť si svoje korene a identitu, ako aj to, že máme hľadať národné, ale zároveň univerzálne hodnoty.

 

Dôstojné pripomenutie významu a prínosu slovanských vierozvestcov, patrónov Slovenska a spolupatrónov Európy, je mimoriadne dôležité nielen v rokoch ich významných výročí. Význam sv. Cyrila a sv. Metoda spočíva v prinesení a ohlasovaní viery novým spôsobom, v prínose k procesu národnej identity, v autorstve prvej najstaršej slovenskej národnej kultúry v literárnom zmysle i najširšom zmysle kultúry ako priestoru, ktorý vytvára národ. Dokázali vieru prevteliť do kultúry a kultúrnej identity našich predkov. Tým ju omnoho hlbšie ukorenili a pričinili sa o to, aby ju starí Slováci dokázali prijať a žiť ňou. Ich mimoriadny život a pozoruhodné dielo si zasluhuje každoročné pripomenutie, ktoré prispeje k udržiavaniu a prehlbovaniu pozitívnej národnej pamäťovej stopy, s osobitným zreteľom na príslušníkov mladšej a mladej generácie.

 

Referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky