Národná cena za dizajn 2017 je vyhodnotená

02.08.2017
ncd Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlásilo v poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Po minuloročnom 13. ročníku, ktorý bol venovaný komunikačnému dizajnu, je Národná cena za dizajn 2017 zameraná na produktový dizajn a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizajnu a výrobcov ako aj klientov v oblasti produktového dizajnu. O získanie ocenenia bolo možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

 

Zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty konajúce sa 26.7.2017

Prihlasovanie do súťaže sa konalo výlučne online formou, pričom prihlásených bolo až 176 prác.

Členovia odbornej poroty sa stretli 26. júla, aby posúdili súťažné práce a rozhodli o postúpení prác na výstavu finalistov a o udelení cien v jednotlivých kategóriách. Diela finalistov budú prezentované na výstave v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave od 27. septembra do 30. novembra 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. októbra 2017 v priestoroch tzv. novej Cvernovky.

Foto: Adam Šakový, Stretnutie členov medzinárodnej poroty NCD 2017

 

Zloženie medzinárodnej poroty 14. ročníka NCD 2017

Prestíž súťaži dodáva objektívne hodnotenie členmi medzinárodnej poroty, ktorej tohtoročné zloženie bolo nasledovné:

  • Lilli Hollein, Rakúsko, riaditeľka Vienna Design Week
  • Agnieszka Jacobson-Cielecka, Poľsko, kurátorka, žurnalistka, umelecká riaditeľka v School of Form, Poznaň
  • Olo Křížová, Česká republika, vedúca designu a trendov v Preciosa Crystal Components, kreatívna riaditeľka Fashion LIVE! a Czech Fashion Council
  • Michal Kačmár, Slovensko, Design Director v spoločnosti Dynamic Crystal a transport dizajnér v štúdiu FERATdesign
  • Majo Lukáč, Slovensko, dizajnér v Ghost Bikes (Nemecko)
  • Adam Štěch, Česká republika, kurátor a teoretik dizajnu, Okolo
  • Sebastian Hackenschmidt, Rakúsko, kurátor zbierky nábytku, Österreichisches Museum für angewandte Kunst/ Gegenwartskunst, Viedeň

 

Členovia poroty s poradným hlasom:

  • Mgr. Jozef Švolík, riaditeľ odboru umenia, Sekcia umenia a štátneho jazyka MKSR
  • RNDr. Slavomír Sivčo, Odbor inovácií a aplikovaného výskumu, Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR

Foto: Adam Šakový, Rozhodovanie členov poroty NCD 2017

 

Štatistiky a čísla 14. ročníka súťaže NCD

Prihlásené diela:

Kategória Profesionálny dizajn: 91

Kategória Študentský dizajn: 50

Kategória Dizajn s pridanou hodnotou: 35

SPOLU: 176

 

Diela postupujúce na výstavu finalistov:

Kategória Profesionálny dizajn: 31

Kategória Študentský dizajn: 23

Kategória Dizajn s pridanou hodnotou: 11

SPOLU: 65

 

Vyjadrenie predsedu odbornej poroty súťaže NCD

Marián Lukáč je absolvent priemyselného dizajnu na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, držiteľ Národnej ceny za priemyselný dizajn z roku 2001. Bol zakladajúcim členom grafických štúdií Komplot a Dynamo, v súčasnosti pôsobí ako hlavný dizajnér v nemeckej spoločnosti GHOST Bikes.

Ako predseda odbornej poroty zhodnotil aktuálny ročník súťaže: „Porota bola milo prekvapená počtom a záberom prihlásených prác. Záujem odbornej aj študentskej verejnosti by mohol pravdepodobne v budúcnosti znamenať rozšírenie resp. prekategorizovanie cien. Myslíme ‚zjemnenie‛ kategórií pridaním ďalších ako napr. šperk, móda, nábytok, dopravný dizajn atď. Najpríjemnejšou správou boli práce z profesionálnej oblasti odzrkadľujúce schopnosti a potenciál slovenských dizajnérov a výrobcov. ‚Porotovanie‛ prebehlo hladko, bez vážnejších konfliktov i keď rozdiely medzi porotcami zo ‚západu‛ a ‚východu‛ vo vnímaní ‚dobrého dizajnu‛ boli citeľné.“

 

Zhodnotenie 14. ročníku vedením SCD

Mgr. Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, komentuje tento ročník súťaže NCD: „Organizáciu národnej ceny som si ako riaditeľka SCD vyskúšala po prvýkrát minulý rok, no vtedy išlo o oblasť komunikačného dizajnu. Už vtedy ma pozitívne prekvapil záujem dizajnérov o účasť v súťaži. Ten sa potvrdil znovu pre produktový dizajn. Dobré skúsenosti aplikujeme i tento rok – veľmi kvalitná porota z medzinárodného prostredia, výstava finalistov ako príležitosť na konfrontáciu, ale aj jedno z ocenení v súťaži, zapojenie dizajnérskej komunity. Tento rok pridávame populárne zameraný vizuál, aby sme pritiahli širokú verejnosť a odbornú konferenciu. Veľká časť práce nás však ešte čaká – intenzívna príprava výstavy, katalógu, vernisáž výstavy a slávnostné udelenie cien."

 

Slová kurátora výstavy finalistov súťaže NCD 2017

Vedúci a kurátor Slovenského múzea dizajnu SCD Maroš Schmidt je absolventom priemyselného dizajnu na VŠVU, dizajnér na voľnej nohe. Taktiež sa stal jednou z tvárí komunikačnej kampane 14. ročníka súťaže NCD 2017. Ako hodnotí práce a výber poroty?

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska bola pri hodnotení prihlásených prác nekompromisná a argumentačne silná. Veľmi husté sito preosialo všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu. Nebolo rozhodujúce, kto je autorom dizajnu, ale samotná kvalita dizajnu. Nepoznám dokonalejší spôsob prevetrania slovenskej dizajnérskej tvorby ako je hodnotenie ľuďmi z teórie i praxe so skúsenosťami zo zahraničia, ktoré je pre nás síce otvorené, no rovnako nekompromisné. Na výstave preto budete vidieť to najlepšie zo slovenského dizajnu za uplynulé dva roky. V októbri pre vás vystavíme výrobky, za ktoré sa nemusíme hanbiť doma, ani vo svete. Počet prihlásených prác v Národnej cene za dizajn - produktový dizajn 2017 bol od začiatku garanciou, že bude z čoho vyberať. To, že po prísnom výbere ostala pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení je pre mňa indikátorom konkurencie schopnosti slovenského dizajnu.“

Foto: Adam Šakový, Maroš Schmidt, kurátor výstavy finalistov NCD 2017

 

Cena verejnosti opäť súčasťou 14. ročníka súťaže NCD

Napriek tomu, že odborná porota už rozhodla o hlavných cenách, návštevníci majú ešte možnosť vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti. Hlasovať sa oplatí, pretože v rámci finisáže výstavy finalistov konajúcej sa 30. novembra,  budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných balíčkov kníh od vydavateľstva Slovart.

Svoju cenu udelia aj zástupcovia médií.

K výstave NCD 2017 bude vydaný špeciálny katalóg vystavených prác a autori víťazných diel budú prezentovaní videoprofilmi.

 

 

Slovenské centrum dizaujnu

 << späť
Linky