"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Scénická žatva oslavuje 95. ročník súťaží

10.08.2017
noc logoTento rok má už 95, ale stále je mladistvá, plná sily a energie, motivujúca a zároveň inšpirujúca. Dobre nalíčená, vkusne odetá, elegantná a zároveň provokatívna. Reč je o Scénickej žatve, najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý sa uskutoční od 25. do 29. augusta 2017 v Martine.

Počas piatich dní sa v niekdajšom centre slovenskej kultúry predstavia najzaujímavejšie inscenácie a najúspešnejší recitátori z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok, ktoré z poverenia ministerstva kultúry každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum.

Stovky súťažiacich divadelníkov a recitátorov tak prechádzali cez sito niekoľkých stupňov postupových súťaží v rôznych oblastiach amatérskej divadelnej tvorby a interpretácie s odbornými hodnoteniami a oceneniami vo všetkých krajoch Slovenska. Ich tvorbu reflektovali divadelníci z praxe i teoretici a pedagógovia umeleckých škôl, členovia odborných porôt.

„Dúfam, že tento rok na žatve nažneme parádne,“ hovorí Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ Národného osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným realizátorom. „Veď Scénická žatva je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla a umeleckého prednesu. Je zavŕšením celoročného úsilia jednotlivcovi súborova odmenou zaň je práve účasť na Scénickej žatve a ohlas u divákov – keď ich zaujmú, rozosmejú, rozplačú či prinútia zamyslieť sa.“

Hlavný program Scénickej žatvy bude zložený z vystúpení 10 divadelných súborov a 6 recitátorov zo Slovenska a obohatia ho divadelné inscenácie 3 zahraničných súborov – dvoch z Česka a jedného zo Srbska.

V sprievodnom programe budú účinkovať profesionálne divadlá a hudobné skupiny. Program bude naozaj pestrý – divadelné súbory a jednotlivci predstavia súčasných autorov, osvedčenú klasickú dramatickú spisbu i vlastnú autorskú tvorbu.
Národné osvetové centrum pokračuje vo vzdelávacom programe. Pre účastníkov sú pripravené tvorivé divadelné dielne: Klaun v hračkárstve, Scénografia, Divadlo poézie a rozborové semináre. Program doplní tematický seminár venovaný zápisu tradičného bábkarstva  na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a panelová diskusia Scénická žatva – ako ďalej? reflektujúca okrúhle výročie festivalu.

„Je až neuveriteľné, že podujatie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou leta v našom meste, oslavuje také významné jubileum,“ hodnotí viceprimátor Martina Imrich Žigo. „Je to dôkazom kvality a chuti amatérskych divadelníkov, organizátorov a umelcov tvoriť, prezentovať a hlavne inšpirovať všetkých, ktorí sa na Scénickej žatve zúčastnia. Sme hrdí, že sa koná práve u nás, vďaka čomu Martin neustále potvrdzuje svoje nezastupiteľné miesto v slovenskej kultúre.“

 

Faktické údaje

Scénická žatva 2017

95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadky s medzinárodnou účasťou

Martin 25. 8. – 29. 8. 2017

Vyhlasovateľ, odborný garant a hlavný realizátor: Národné osvetové centrum, Bratislava

Organizační partneri: mesto Martin, Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, občianske združenie – Slovenské stredisko medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA, Dom odborov Strojár, s. r. o.

Scénickú žatvu finančne podporili: Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum a mesto Martin


Národné osvetové centrum

 << späť
Linky