"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE: MIESTO KONANIA JEDINÉHO SPRIEVODNÉHO PODUJATIA SVETOVÉHO KNIHOVNÍCKEHO KONGRESU 2017 V STREDE EURÓPY

18.08.2017
IFLA WIL SIG Satellite meeting_2017Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) bola dňa 16. 8. 2017 miestom konania Satelitnej konferencie IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions / Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií), ktorá bola jediným sprievodným podujatím Svetového knihovníckeho kongresu IFLA 2017 / IFLA World Library and Information Congress (19. – 25. 8. 2017, Wroclaw, Poľsko) na území Slovenskej republiky a okolitých krajín.

Na Satelitnej konferencii IFLA dňa 16. 8. 2017 v prednáškovej sále UKB sa okrem zástupcov slovenských knižníc zúčastnili aj vrcholní predstavitelia najvyššieho riadiaceho orgánu medzinárodnej federácie – Výkonného výboru IFLA / IFLA Governing Board a okrem slovenských knihovníkov aj knihovníci z krajín viacerých kontinentov:
z Ugandy, Nigérie, USA, Francúzska, Španielska, Grécka, Holandska a Japonska.

IFLA je najväčšou a najvýznamnejšou knihovníckou organizáciou na svete, ktorá združuje knižnice všetkých typov a tiež knihovníkov a informačných profesionálov zo všetkých kontinentov sveta. Univerzitná knižnica v Bratislave tak usporiadaním Satelitnej konferencie IFLA na svojej pôde umožnila viac ako 50 zástupcom slovenského knihovníctva stretnúť sa s významnými predstaviteľmi IFLA a venovať sa odbornej téme, ktorá v súčasnosti mimoriadne rezonuje aj v súvislosti s utečeneckou krízou: „Knižničné a informačné služby pre ženy žijúce v konfliktných zónach a situáciách“.

Hlavnými organizátormi Satelitnej konferencie IFLA boli: IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group (IFLA WIL SIG) a Univerzitná knižnica v Bratislave, partnermi konferencie bol: Slovenská komisia pre UNESCO, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a humanitárna organizácia Človek v ohrození. Satelitnú konferenciu IFLA s medzinárodnou účasťou v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave slávnostne otvorili:

  • Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a predsedníčka SSKK
  • Mathilde Koskas, predsedníčka Satelitnej konferencie IFLA a koordinátorka IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group (IFLA WIL SIG)
  • Perry Moree, člen celosvetového Výkonného výboru IFLA a predseda IFLA Division IV
  • Edita Filadelfiová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO
  • Braňo Tichý, riaditeľ humanitárnej organizácie Človek v ohrození


Kľúčovú prednášku prezentovala Barbara M. Jones, dlhoročná riaditeľka Kancelárie pre intelektuálnu slobodu Americkej asociácie knižníc / American Library Association (USA) na tému Kolektívna sila žien na úteku a potenciál knižníc.

Odborný program Satelitnej konferencie IFLA prebiehal v dvoch blokoch programu:

  1. Identifikácia a riešenie informačných potrieb žien žijúcich v konfliktných situáciách
  2. Archivovanie spomienok žien v konfliktných situáciách


Fotogaléria zo Satelitnej konferencie IFLA v Univerzitnej knižnici v Bratislave na linke: https://sites.google.com/view/ifla-wil-satellite-2017/photo-gallery

Knižnice ako demokratické a otvorené verejné inštitúcie môžu zohrávať (a v mnohých prípadoch aj zohrávajú) kľúčovú úlohu v poskytovaní špecifických informácií ženám žijúcim v konfliktných zónach a situáciách a  zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní pomoci a podpory týmto osobitne zraniteľným cieľovým skupinám. Ich úlohou je vytváranie ústretového a bezpečného prostredia, možnosti vzdelávania pre ženy na úteku alebo v konfliktných situáciách a ich deti. Pre všetky knižnice je preto nevyhnutné  poznať ich  informačné potreby, analyzovať ich a poskytovať im  relevantné  informácie,  realizovať vzdelávacie projekty a informačné kampane. Tieto ciele  môžu dlhodobo prispievať na ochranu základných práv žien a na posilnenie  ich postavenia v boji proti diskriminácii a rodovo motivovanému násiliu, ktorému v súčasnosti musia čeliť v mnohých krajinách sveta.


Webová stránka Satelitnej konferencie IFLA v Univerzitnej knižnici v Bratislave: https://sites.google.com/view/ifla-wil-satellite-2017

Vďaka odborným prednáškam knihovníkov z viacerých kontinentov sveta sa zástupcovia slovenských knižníc mohli na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave aktívne zapojiť do súčasných medzinárodných trendov nových typov knižnično-informačných služieb.

 

Univerzitná knožnica v Bratislave

 << späť
Linky