"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Vernisáž výstavy Národná cena za dizajn 2017

21.09.2017
SCD Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlásilo v poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn, ktorý je v roku 2017 zameraný na produktový dizajn. Svoje práce mali možnosť prihlásiť profesionálni produktoví dizajnéri, študenti produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, výrobcovia, klienti a odborníci pracujúci v oblasti produktového dizajnu. O získanie ocenenia sa bolo možné uchádzať v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska bola pri hodnotení prihlásených prác nekompromisná a posudzovala všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu alebo históriu tvorby. Z celkového počtu 176 prihlásených prác vybrala porota na výstavu finalistov 66 diel, ktoré spĺňajú podmienky jednotlivých kategórií a reprezentujú to najlepšie zo slovenského produktového dizajnu za uplynulé dva roky.

Z prísneho výberu medzinárodnej poroty vznikla pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení, ktoré sú jasným indikátorom konkurencieschopnosti slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte. Diela finalistov bude môcť odborná a široká verejnosť vidieť na výstave v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave od 27. septembra do 30. novembra 2017.

Slová kurátoravýstavy finalistov súťaže NCD 2017

Vedúci a kurátor Slovenského múzea dizajnu SCD Maroš Schmidt je absolventom priemyselného dizajnu na VŠVU, dizajnér na voľnej nohe. Taktiež sa stal jednou z tvárí komunikačnej kampane 14. ročníka súťaže NCD 2017. Ako hodnotí práce a výber poroty?

„Rozhodovanie poroty o postupe na výstavu finalistov a najmä udeľovanie cien v jednotlivých kategóriách nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila sa pôvodnosť dizajnu a miera inovácie, technologická vyspelosť, súlad estetického a funkčného riešenia, kvalita vyhotovenia a v kategórii dizajn s pridanou hodnotou sa prihliadalo vo väčšej miere aj na etické, sociálne a ekologické aspekty. Veľmi husté sito preosialo všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu alebo históriu tvorby. Nepoznám dokonalejší spôsob prevetrania slovenskej dizajnérskej tvorby ako je hodnotenie ľuďmi z teórie i praxe so skúsenosťami zo zahraničia, ktoré je pre nás síce otvorené, no zároveň spravodlivo nekompromisné. Ak má dizajnér záujem dostať sa so svojím výrobkom za hranice Slovenska, musí rátať s tým, že jediné, čo rozhodne o jeho úspechu, bude komplexná kvalita dizajnu.“

Hlasovanie novinárov a Cena verejnostisúčasťou výstavy NCD 2017

Napriek tomu, že odborná porota už rozhodla o hlavných cenách, návštevníci výstavy majú ešte možnosť vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti. Hlasovať sa oplatí, pretože v rámci finisáže výstavy finalistov konajúcej sa 30. novembra, budú zaujímavými cenami odmenení vybraní návštevníci.

Svoju cenu udelia aj zástupcovia médií a to v rámci tlačovej konferencie spojenej s komentovanou prehliadkou výstavy usporiadanou ešte pred samotnou vernisážou, v stredu 27. septembra o 10:00 hod., na ktorej novinári môžu hlasovať.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov NCD 2017 v Novej Cvernovke

Slávnostné vyhlásenie výsledkov NCD 2017 sa uskutoční 13. októbra 2017 večer v priestoroch Novej Cvernovky.nie náhodou. Komunita, ktorá tvorí toto nové kreatívne centrum, je prirodzeným partnerom aktivít Slovenského centra dizajnu.

Už počas dňa sa tu bude skloňovať téma dizajnu a jeho pridanej hodnoty na medzinárodnej konferencii In the Midl Forum – Dizajn s pridanou hodnotou, ktorá odštartuje svoj zaujímavý program a prezentácie zahraničních spíkrov od 9:30 hod.
Viac o programe:  www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

Štatistiky a čísla 14. ročníka súťaže NCD

 

Prihlásené diela:

Kategória Profesionálny dizajn: 91

Kategória Študentský dizajn: 50

Kategória Dizajn s pridanou hodnotou: 35

SPOLU: 176

 

Diela postupujúce na výstavu finalistov:

Kategória Profesionálny dizajn: 31

Kategória Študentský dizajn: 24

Kategória Dizajn s pridanou hodnotou: 11

SPOLU: 66

K výstave NCD 2017 bude vydaný špeciálny katalóg vystavených prác a autori víťazných diel budú prezentovaní videoprofilmi.

 

Sprievodné podujatia 14. ročníka NCD 2017

 

Slovenské centrum dizajnu pripravilo pre záujemcov aj sprievodné podujatia:

 

Komentované prehliadky výstavy
Prehliadka výstavy spolu s jej kurátorom Marošom Schmidtom. Vstup voľný.

Dva termíny: 25. október (streda) o 17.00 hod, 30. november (štvrtok) o 18.00 hod
Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

 

Od Drotárskej po Ferrari – Príbeh automobilového dizajnéra Braňa Maukša
Prezentácia automobilového dizajnéra Braňa Maukša v rámci projektu Open Maker, ktorého cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov. Akciu moderuje kurátor výstavy NCD 2017 Maroš Schmidt.
Vstup je voľný, no je nutná registrácia. Termín: 3. október (utorok) o 18.00 hod
Miesto konania: informáciu upresníme na scd.sk/ncd

 

Tvary a tváre
Prezentácia ocenených projektov a autorov aktuálneho ročníka NCD.Vstup voľný. Termín: 8. november 2017 o 17.00 hod
Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

 

Dizajn, inovácie, biznis
Diskusia o aktuálnom stave, o možnostiach a problémoch priemyselného dizajnu na Slovensku. Vstup voľný. Termín: 22. november (streda) o 17.00 hod
Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Deti vo forme
Program pre deti od 5 do 12 rokov nadväzujúci na výstavu finalistov NCD 2017. Program s trvaním cca 60 minút povedie galerijná pedagogička Katarína Kosánová. Max. počet detí je 10 a je nutná registrácia vopred na adrese: velicova@scd.sk

Termíny vždy v nedeľu od 16.00 hod:
8. október
22. október
12. november
26. november
Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
 

Finisáž výstavy
Finisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov Ceny verejnosti. Súčasťou programu je komentovaná prehliadka s kurátorom výstavy.

Termín: 30. november (štvrtok) o 17.00 hod
Miesto konania: Galéria v podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Viac na: www.scd.sk/ncd; www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn  
Kontakt: Helena Veličová, helena.velicova@scd.sk, +421 918 110 247

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA NCD 2017 v chronológii:

 

27.09.               18.00    vernisáž výstavy NCD 2017
03.09.               18.00    Od Drotárskej po Ferrari – Príbeh automobilového dizajnéra Braňa Maukša
08.10.               16.00    Deti vo forme
12.10.                          workshop In the Midl Forum
13.10.               09.30    konferencia In the Midl Forum – Dizajn s pridanou hodnotou
13.10.               19.00    Slávnostné vyhlásenie výsledkov NCD 2017
22.10.               16.00    Deti vo forme
25.10.               17.00    komentovaná prehliadka výstavy NCD 2017
08.11.               17.00    Tvary a tváre – prezentácia víťazov NCD 2017
12.11.               16.00    Deti vo forme
22.11.               17.00    Dizajn, inovácie, biznis - diskusia
26.11.               16.00    Deti vo forme
30.11.               17.00    finisáž výstavy NCD 2017
30.11.               18.00    komentovaná prehliadka výstavy NCD

 

Kontakt pre médiá:

PR / publicita NCD 2017                                                               Koordinátorka NCD 2017

Mária Danišová                                                                            Soňa Trubíniová

pr_ncd@scd.sk                                                                            ncd@scd.sk

+421 910 939 666                                                                         +421 918 110 255

www.scd.sk                                                                                 www.scd.sk

 

Slovenské centrum dizajnuje príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.

Generálny partner SCD: J&T Banka

Hlavný mediálny partner SCD:Designum

 

Slovenské centrum dizajnu

 

 

 << späť
Linky