Rada vlády SR pre kultúru dnes o ochrane pamiatok a čitateľskej gramotnosti

02.10.2017
Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúruNa svojom 4.riadnom rokovaní sa dnes v priestoroch ministerstva kultúry stretla Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru. Jej členovia sa venovali dvom strategickým materiálom z dielne ministerstva - návrhu Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022 a návrhu Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výmeny. Oba body rada schválila a uložila ministrovi kultúry predložiť ich na rokovanie vlády.

Cieľom Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022 je predovšetkým ďalej rozvíjať obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku, ktoré sú nielen naším nenahraditeľným kultúrnym majetkom, ale aj významným prvkom ekonomického rozvoja Slovenska. Obnova pamiatkového fondu a ich primerané využívanie v jednotlivých regiónoch Slovenska, a to aj vďaka smerovaniu dotačnej podpory ministerstva kultúry, prispieva k zvyšovaniu kvality života u nás, má potenciál zvyšovať zamestnanosť, viaže na seba ďalšie pracovné miesta a tiež udržateľný rozvoj. Je však potrebné dopracovať aj nové, ďalšie modely financovania obnovy pamiatkového fondu z verejných zdrojov tak, aby bola dlhodobo udržateľná.

Pokiaľ ide o Koncepciu rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy, jej cieľom je zriadenie Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Toto centrum by sa malo sústreďovať na odbornú, konzultačnú a metodickú oblasť, na rozvíjanie umeleckých a kreatívnych aktivít na podporu čítania, využiť etablované podujatia v oblasti podpory čítania ako aj rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a aplikovať poznatky z problematiky rozvoja kultúry čítania zo zahraničných zdrojov.

Rada vlády pre kultúru je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky, ktorej predsedá minister kultúry. Vyjadruje sa k príprave a tvorbe strategických dokumentov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktoré následne odporúča vláde Slovenskej republiky na schválenie. Radu tvorí 25 členov, zastúpení sú v nej nielen členovia vlády, ale aj samospráva, odborníci z rôznych oblastí kultúry, médií, zástupcovia cirkví či neziskového sektora. Všetky svoje informácie Rada vlády pre kultúru zverejňuje na http://www.culture.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-kulturu-27d.html.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky