Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe

29.07.2019
Informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbeMinisterstvo kultúry SR zverejnilo 4. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zakladanie kreatívnych centier a na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. S cieľom priblížiť podmienky výzvy čo najväčšiemu počtu potenciálnych žiadateľov ministerstvo organizuje k výzve informačné semináre.

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami a Národným osvetovým centrom

Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranej na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents).

 

Miesto a čas konania informačných seminárov:

6. august 2019 (utorok), Košice o 9:30 hod.

Námestie Maratónu mieru 1, Divízna budova (miestnosť číslo 310)

7. august 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, zasadačka 290 (2. poschodie)

8. august 2019 (štvrtok), Bratislava o 9:30 hod.

Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, V-klub

(registrácia prebieha 30 minút pred začiatkom informačného seminára)

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

 

Prihlasovanie na informačný seminár:

Košice     - prihlasovací formulár

                - pozvánka

Banská Bystrica      - prihlasovací formulár

                                 - pozvánka

Bratislava  - prihlasovací formulár

                 - pozvánka

 

Všetky potrebné informácie o výzve zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents) nájdete TU.

 << späť
Linky