V Dvorane otvorili novú výstavu k 75. výročiu Slovenského národného povstania

06.08.2019
V Dvorane otvorili novú výstavu k 75. výročiu Slovenského národného povstaniaV priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR sa dnes konalo slávnostné otvorenie výstavy SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE V KULTÚRE A UMENÍ – POCTA POVSTANIU A TROM UMELCOM / Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Maticou Slovenskou.

 

V aktuálnom čase 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pribudol vo Dvorane Ministerstva kultúry SR ďalší výstavný celok. Výstava SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE V KULTÚRE A UMENÍ s podtitulom POCTA POVSTANIU A TROM UMELCOM / Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek poskytuje verejnosti komplexnejší pohľad na antifašistické hnutie Slovenska a upriamuje jeho pozornosť na skutočnosť, že popri politických silách a bojujúcich povstalcoch zohrala v SNP významnú rolu aj pokroková slovenská inteligencia a mnohí poprední slovenskí umelci. 

Ako napovedá názov expozície, výstava nepredstavuje iba poctu neutíchajúcemu odkazu našich dejín, ale vzdáva súčasne úctu národným umelcom Orestovi Dubayovi, Vincentovi Hložníkovi a Ladislavovi Snopkovi. Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy. Jeho originálne grafické cykly na tému SNP sú plné humanizmu a civilizmu. Majster Vincent Hložník prispel veľkou mierou k európskemu a svetovému uznaniu slovenskej grafickej školy, pričom rozvinul úchvatné grafické cykly s tematikou Slovenského národného povstania a oslobodenia. Ladislav Snopek vytvoril geniálne súbory medailérskej tvorby, ako aj nezabudnuteľné pomníkové diela k podnetom SNP: na Štrbskom plese, Strečne, Slavíne, Martine, v Trnave, atď. „Konkrétne mená majú pripomínať, ako konkrétni umelci vydobýjali pre nás mravnosť nášho sveta, a pritom aj slávu pre slovenský národ, pre pokrokový slovenský ľud," poznamenala k expozícii ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Výstavný celok vhodne dopĺňa aj súbor diel popredných súčasných slovenských výtvarníkov, ktorí významne prispievajú k rozvíjaniu moderného slovenského výtvarného umenia. Ide o diela A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, A. Viku a mnohých ďalších. Obdobná hodnotovo výnimočná expozícia organizovaná Klubom výtvarných umelcov a teoretikov s názvom Pocta povstaniu a trom umelcom: Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek prebieha od 1. augusta 2019 v Slovenskom inštitúte v Prahe.

„Výstava je upozornením a pripomenutím úsilia pokrokových umelcov mnohých generácií, ktorí vo svojom umeleckom odkaze zanechali vzácne pomníkové, maliarske, grafické a sochárske diela. Diela, ktoré už desaťročia šíria doma a v zahraničí nie len slávu našej kultúry a umenia, ale aj povedomie o statočnosti a hrdinstve Slovákov v boji proti nacizmu a fašizmu," priblížil výstavný projekt predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a kurátor výstavy Ladislav Skrak. „Považujeme za vhodné a nutné pripomínať a zdôrazňovať, že príklady a mravné hodnoty tiahnu. Aj takto pritakávame mladosti a životu, a nie smrti, neľudskosti a vojnám," zhodnotil poslanie expozície predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár.

Expozícia bude otvorená pre verejnosť do 30. augusta 2019 denne okrem pondelkov v čase od 10:00 do 18:00 hod. Spolu s výstavou ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944, ktorá od 12. júla 2019 v Dvorane MK SR prezentuje poslanie 1. československej armády na Slovensku, predstavuje v období pred banskobystrickými oslavami SNP hlavný expozičný projekt v Bratislave venovaný tomuto významnému aktu slovenskej histórie.

 

 

 

Fotogaléria

 << späť
Linky