Zrúcanina hradu Revište sa zmení na nepoznanie

23.08.2019
Zrúcanina hradu Revište sa zmení na nepoznanieMinisterstvo kultúry, pod vedením Ľubice Laššákovej, zachráni ďalšiu kultúrnu pamiatku hrad Revište. Dotáciou 37 000 eur sa objekt podarí staticky stabilizovať a rekonštruovať, čím sa otvoria nové možnosti turistických cieľov. Na projekte Obnova kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných participuje aj Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR.

 

 

 

Ministri Ľubica Laššáková a Ján Richter vytvorili podmienky na sanáciu zrúcaniny hradu Revište. Cieľom projektu je záchrana kultúrneho dedičstva a možnosť privyrobiť si pre ľudí, ktorí si v súčasnosti hľadajú prácu. Pre Slovensko je to iniciatíva, ktorá pomáha obnoviť národné kultúrne dedičstvo pre súčasné, ale aj ďalšie generácie. „Ministerstvo kultúry celkovo vníma podporu obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok ako svoju prioritu. Otvárame tak nové možnosti na výlety pre rodiny s deťmi, ale zároveň zvyšujeme povedomie o kultúrnom dedičstve,“ uviedla ministerka Laššáková. Okrem materiálneho a technického zabezpečenia obnovy objektu, rezort kultúry hradí aj prípravnú a predprojektovú dokumentáciu. Archeologický výskum tak odhalil na hrade zachované stredoveké pivničné priestory s čiastočne viditeľnými omietkami a historickými grafitmi. Odkryl nádherne zachovanú interiérovú liatu červenú podlahu v priestoroch nad objavenou pivnicou. S realizovaním prác stúpa remeselná zručnosť ľudí zapojených do projektu. Tradičné stavebné remeslá opäť získavajú svojich priaznivcov. Ide najmä o murárov, kamenárov a tesárov. Postupná obnova tradičných stavebných remesiel má dopad na kvalitu realizovaných rekonštrukcií. Prínosy projektu sú aj v tom, že ruinám sa dostáva pravidelná údržba vo forme odstraňovania náletovej zelene, kosenia, vytvárajú sa informačné tabule a udržujú lesné cesty, ktoré vedú k historickým objektom. Verejnosti sú tak už sprístupnené hrady Lietava, Uhrovec, Kapušany, Šariš, Zborov a Vinné. Od začiatku projektu sa z dotačného programu Ministerstva kultúry SR preinvestovalo do kultúrneho dedičstva viac ako 5,7 mil. eur. V tomto roku rezort podporil v rámci Obnovy hradných zrúcanín, historických parkov a torzálnej architektúry zo svojho dotačného programu spolu 36 žiadateľov zo 45 prijatých žiadostí vo výške 809 000 eur.

 

Hrad Revište je v súčasnosti zrúcaninou gotického hradu z druhej polovice 13. st. Jeho história je úzko spätá so Šášovským hradom, ktorý bol paralelne postavený na opačnej strane rieky Hron. Slúžili ako ochranné objekty úzkeho priechodu obchodnej cesty, ktorá viedla k bohatým stredoslovenským banským mestám. Počas povstania Imricha Thökölyho bol ťažko poškodený, ale následne bol opravený. Písomnosti uvádzajú, že na konci 18. st. slúžil ako ubytovňa pre vojakov. Bolo to jeho posledné využitie a v historických prameňoch sa uvádza, že koncom 19. st. už spustol do podoby ruín. V súčasnosti sa na ňom organizujú kultúrne podujatia. Medzi najznámejšie patrí Stredoveký deň, Hľadanie Revištského pokladu, ale aj športové podujatie KING Race. Veríme, že jeho čiastočnou rekonštrukciou sa stane obľúbenou oddychovou a poznávacou destináciou.

 << späť
Linky