USPELI SME S NÁVRHOM ÚPRAVY USMERNENIA PRE DIVADLÁ, KINÁ, FILMOVÉ A KULTÚRNE PREDSTAVENIA

/27.5.2020/

Od 27. mája uvedené prevádzky nemusia mať zatvorené v nedeľu. Na sanitárny deň si môžu vyhradiť akýkoľvek deň.

Následne je i naďalej potrebné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať minimálne 2-metrové rozstupy v radoch osôb pri vstupe a odchode z prevádzky a počas  podujatia,
 • pri všetkých vstupoch do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • v čase prevádzky vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

 

NOSENIE RÚŠOK

/ 11. 5. 2020 /

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 0:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku
 • osôb zo závažnými poruchami autistického spektra
 • v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičom verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného ma prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

 

rozhodnutím zo dňa 11.5.2020 sa doplňujú výminky pri:

Nakrúcaní filmov, výrobe televíznych a ďalších programov, ako aj skúšanie divadelných hier a tanečných a hudobných vystúpení.

 • osobe zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu
 • účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

podmienky, ktoré je nutné dodržať nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf

 

 

ŽIADOSTI O PRÍSPEVKY

/ 4. 5. 2020 /

Žiadanie o príspevky za mesiac apríl bude možné od 16. mája 2020.

Na tento účel budú zverejnené nové výkazy, ktoré bude potrebné vyplniť.

Aktuálne zverejnené výkazy sú použiteľné iba za marec.

zdroj: https://www.pomahameludom.sk/

 

Zriadili sme pre Vás info e-mail

/ 15. 4. 2020 /

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 Vám podávame pomocnú ruku.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k príjímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk


Vláda schválila zákaz vychádzania počas Veľke noci

/ 7. 4. 2020 /

V snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu sa doterajšie opatrenia rozšíria o obmedzenie slobody pohybu od stredy 8. apríla 00:00 do pondelka 13. apríla 23:59

Opatrenie sa nebude vzťahovať na:

 • cestu do zamestnania, výkon podnikateľskej činnosti
 • nákup potravín, drogérie, liekov pre seba, člena rodiny alebo suseda
 • nákup krmiva pre zvieratá
 • nákup pohonných hmôt
 • návštevy lekára
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu
 • cestu na pohreb blízkej osoby
 • prechádzku do prírody v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta

Tohtoročná Veľká noc bude o disciplinovanosti a trpezlivosti, ide predsa o zdravie nás všetkých.

 

COVID-19 v KULTÚRE

Platí zákaz organizovania športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom Slovensku.

Všetky galérie, múzeá, divadlá a knižnice sú i naďalej zatvorené pre návštevníkov.

V dôsledku pandémie podľa odhadov každý mesiac sa v priemere zruší 28-tisíc podujatí pre 1,8 milónov návštevníkov.

Avšak umelci sa nevzdali a naďalej tvoria aj online. 

Na internete si tiež môžete pozrieť záznamy z predstavení, vypočuť koncerty či čítania pre deti.

Múzeá a galérie ponúkajú virtuálne prehliadky svojich zbierok.

Buďme zodpovední a spolu to zvládneme!

 

PREVENCIA.

V rámci prevencie sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD, ...), používajte jednorazové rukavice.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:

www.korona.gov.sk

www.minv.sk

www.health.gov.sk

INFOLINKA: 0800 221 234

Posledná aktualizácia: 27.05.2020 / SKAMI
Linky