Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Organizačný poriadok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (docx, 340 kB)

účinnosť od 01. januára 2019

Príloha č. 2: Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva kultúry SR (odg, 44 kB)

platná od 01. januára 2019

Príloha č. 3: Schéma organizácií v pôsobnosti ministerstva v riadení príslušného organizačného útvaru (odg, 40 kB) - platná od 01. januára 2019

 


Posledná aktualizácia: 03.01.2019 / OI
Linky

opis