Inštitút kultúrnej politiky

Inštitút kultúrnej politiky (IKP) je analytický útvar Ministerstva kultúry SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblasti kultúry. Tím IKP odborne a nestranne analyzuje vplyvy pripravovaných zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť kultúry. Spolupracuje s analytikmi vo verejnom sektore a poskytuje analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

 

Kontakt

Inštitút kultúrnej politiky
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP č. 33
813 31  Bratislava
Slovenská republika


ikp@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 16.10.2018 / OI
Linky

opis