Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2018


dátum predloženia do MPK: 19. 12. 2018

dátum predloženia do MPK: 29. 10. 2018

dátum predloženia do MPK: 2. 10. 2018

dátum predloženia do MPK: 24. 9. 2018

dátum predloženia do MPK: 21. 8. 2018

dátum predloženia do MPK: 12. 7. 2018

dátum predloženia do MPK: 11. 7. 2018

dátum predloženia do MPK: 21. 3. 2018

dátum predloženia do MPK: 1. 3. 2018

dátum predloženia do MPK: 16. 2. 2018

Posledná aktualizácia: 19.11.2019 / SLP
autor: Dalibor Matko
Linky

opis