Národné projekty 

 

Termín realizácie od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2020

Termín realizácie od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2020

Termín realizácie od 16. 4. 2015 do 31. 12. 2015

 

 

Aktualizované 10. 10. 2017 / odbor projektového riadenia 

Posledná aktualizácia: 18.01.2018 / OI
Linky

opis