Národné projekty 

          Termín realizácie od 09/2018 do 11/2022

Termín realizácie od 06/2017 do 12/2020

Termín realizácie od 05/2016 do 12/2020

Termín realizácie od 04/2015 do 12/2015

 

 

Aktualizované 10. 10. 2017 / odbor projektového riadenia 

Posledná aktualizácia: 08.02.2019 / OI
Linky

opis