Súťaže a podujatia

Významné výročia

 2017 – 2018

V rokoch 2017 – 2018 si pripomenieme okrúhle výročia významných historických osobností a významných udalostí slovenských národných dejín. Prehľad okrúhlych výročí významných historických osobností a významných udalostí slovenských národných dejín v rokoch 2017 – 2018 (pdf, 419 kB) obsahuje úzky výber okrúhlych výročí, ktoré by mali byť zaradené medzi priority dotačných programov, prioritných projektov, kontraktov a príspevkov z Fondu na podporu umenia pri uplatnení oprávnenia ministerstva kultúry na použitie časti finančných prostriedkov. Okrem vybraných okrúhlych výročí obsahuje príloha prehľad ďalších okrúhlych výročí, ktorých pripomenutie sa viaže k tomuto obdobiu.     

2016

160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra sme si pripomenuli na pietnej spomienke 17. januára 2016 v Modre. Nad podujatím, ktoré symbolicky ukončilo uplynulý Rok Ľudovíta Štúra prevzal záštitu minister kultúry Marek Maďarič.

2015

Významnou udalosťou dejín Slovenska v roku 2015 je pripomenutie si 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. K tomuto jubileu bol na rokovaní vlády SR schválený materiál, ktorého predkladateľom bol minister kultúry. Na jeho základe bol rok 2015 vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Prehľad aktivít k výročiu je uverejnený v osobitnej ponuke › Rok Ľudovíta Štúra 2015.

V roku 2015 si pripomenieme 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (8. máj 2015 – Deň víťazstva nad fašizmom). Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR plánujú uskutočniť k tomuto jubileu rôznorodé podujatia a aktivity, ktoré publikujeme v nasledujúcom prehľade.

     70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (08. 05. 2015) (pdf, 269 kB)

2014

V roku 2014 si Slovenská republika pripomína niekoľko významných celospoločenských výročí.  Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR plánujú  uskutočniť  pri príležitosti týchto výročí množstvo rôznorodých podujatí a aktivít, ktoré budú mať miestny, regionálny a  celospoločenský význam. Do pozornosti dávame prehľad pripravovaných podujatí a aktivít podľa jednotlivých výročí, podieľajúcich sa organizácií, druhu podujatí,  plánovaného termínu a miesta realizácie. Mnohé z týchto podujatí  a aktivít budú prezentované v zahraničí v súlade so zahraničnou kultúrnou politikou.

    10. výročie pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (01. 05. 2014) (pdf, 214 kB)

    100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny (28. 07. 2014) (pdf, 266 kB)

    70. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (29. 08. 2014) (pdf, 221 kB)

Posledná aktualizácia: 24.10.2017 / OI
Linky

opis