Štatutárny orgán organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR


Posledná aktualizácia: 16.01.2019 / OÚ
autor: Alena Mihalová
Linky

opis