Projekt ATHENA

logo projektu Athena

 

ATHENA je európsky projekt realizovaný v rámci programu eContentplus a jeho hlavným cieľom je umožniť muzeám integrovať ich digitalizované zbierky do Európskej  digitálnej knižnice (EUROPEANA) a výmena skúseností v rámci siete partnerov. Prostredníctvom viacerých pracovných skupín sa riešia otázky týkajúce sa mapovania metadat, riadenej terminologie a tezaurov, ontologií v popise kultúrneho dedičstva, technickými normami, protokolmi pre výmenu dát, analýzou problémov  súvisiacich s autorským právom a vývojom ingesteru pre zapojenie do Europeany.

Projekt začal 1. decembra 2008 a ukončený bude 30. apríla 2011. Financovanie je zabezpečené prostredníctvom eu so spoluúčasťou partnerov.

Hlavným koordinátorom celého projektu je talianske Ministerstvo pre kultúrne dedičstvo. Do projektu ATHENA je zapojených 109 inštitúcií z 23 krajín. Slovenskú republiku zastupuje Ministerstvo kultúry SR a Slovenské národné múzeum. Ďalšie informácie o projekte (pdf, 57 kB).

  • Tlačové správy, články v médiách
  • Dokumenty

V rámci pracovnej skupiny vznikla príručka pod názvom Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries, ktorá obsahuje najčastejšie používané štandardy pre metadatový popis, používané formáty médií a ďalšie technické štandardy.

Posledná aktualizácia: 27.12.2011 / OI
Linky