"; Ministerstvo kultúry SR - Kontakty
 

KONTAKTY

      

               

 

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Kontaktná adresa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Jakubovo námestie č. 12
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 20482802
tel.: +421 2 20482 + klapka
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3:

Mgr. Tibor Bohó, generálny riaditeľ SOIROP PO3
generálny štátny radca
kl.: 801
e-mail: tibor.boho@culture.gov.sk

Martina Laššáková
radkyňa, manažérka technickej pomoci
kl.: 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

Odbor implementácie:

Ing. Tomáš Farkas, poverený zastupovaním riaditeľa odboru, vedúci oddelenia
hlavný štátny radca
kl.: 821
e-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

 

Oddelenie implementácie kreatívnych centier a podpory podnikania v KKP

Ing. Viera Bernátková
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 836
e-mail: viera.bernatkova@culture.gov.sk

Mgr. Zuzana Cebová
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 834
e-mail: zuzana.cebova@culture.gov.sk

Jana Czinegová
radkyňa, projektová manažérka
kl.: 810
e-mail: jana.czinegova@culture.gov.sk

Mgr. Petra Filová
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 838
e-mail: petra.filova@culture.gov.sk

Mgr. Michal Gregor
štátny radca, projektový manažér
kl.: 832
e-mail: michal.gregor@culture.gov.sk

Mgr. Alena Hovancová
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 833
e-mail: alena.hovancova@culture.gov.sk

Mgr. Juraj Hromka
štátny radca, projektový manažér
kl.: 826
e-mail: juraj.hromka@culture.gov.sk

Ing. Beata Kratochvílová
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 828
e-mail: beata.kratochvilova@culture.gov.sk

Mgr. Dominika Kunská 
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 835
e-mail: dominika.kunska@culture.gov.sk

Ivana Laššáková 
radkyňa, projektová manažérka
kl.: 829
e-mail: ivana.lassakova@culture.gov.sk

Ing. Marta Lešková
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 837
e-mail: marta.leskova@culture.gov.sk

Mgr. Lucia Rácová
štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 819
e-mail: lucia.racova@culture.gov.sk

Ing. Miroslav Repka
štátny radca, projektový manažér
kl.: 830
e-mail: miroslav.repka@culture.gov.sk

Lenka Škulecová, DiS
radkyňa, projektová manažérka
kl.: 817
e-mail: lenka.skulecova@culture.gov.sk

Ing. Martin Tibenský
štátny radca, projektový manažér
kl.: 827
e-mail: martin.tibensky@culture.gov.sk

Milan Tkáč
štátny radca, projektový manažér
kl.: 823
e-mail: milan.tkac@culture.gov.sk

Ing. Pavol Zeleňák
štátny radca, projektový manažér
kl.: 822
e-mail: pavol.zelenak@culture.gov.sk

 

Oddelenie verejného obstarávania a nezrovnalostí

Ing. Adriana Tóthová, vedúca oddelenia
hlavná štátna radkyňa
kl.: 808
e-mail: adriana.tothova@culture.gov.sk

Mgr. Anna Škulecová
štátna radkyňa, manažérka pre nezrovnalosti
kl.: 818
e-mail: anna.skulecova@culture.gov.sk

 

Referát Európskeho hlavného mesta kultúry 

Mgr. Zuzana Sklenárová
hlavná štátna radkyňa, projektová manažérka
kl.: 807
e-mail: zuzana.sklenarova@culture.gov.sk

 

Odbor kontroly a metodiky

JUDr. Katarína Horváthová, poverená zastupovaním riaditeľa odboru
štátna radkyňa, manažérka pre metodiku
kl.: 804
e-mail: katarina.horvathova@culture.gov.sk

Ing. Branislav Gál
štátny radca, manažér kontroly
kl.: 806
e-mail: branislav.gal@culture.gov.sk

Ing. Lívia Bognárová
štátna radkyňa, manažérka pre metodiku
kl.: 825
e-mail: livia.bognarova@culture.gov.sk

Ing. Libuša Cifrová
štátna radkyňa, manažérka pre metodiku
kl.: 809
e-mail: libusa.cifrova@culture.gov.sk

JUDr. Ľubica Dilongová, PhD.
štátny radca, manažérka hodnotenia
kl.:
e-mail: lubica.dilongova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 09.11.2018 / OI
Linky