"; Ministerstvo kultúry SR - Kontakty
 

      

               

 

KONTAKTY

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

Kontaktná adresa
Jakubovo námestie č. 12
Bratislava

tel.: +421 2 20482 + klapka
e-mail: soiroppo3@culture.gov.sk

 

generálny riaditeľ SOIROP PO3

Ing. Radovan Karvai, generálny riaditeľ
kl.: 801
e-mail: radovan.karvai@culture.gov.sk

Martina Laššáková
manažérka technickej pomoci
kl.: 802
e-mail: martina.lassakova@culture.gov.sk

 

odbor implementácie

Ing. Monika Botíková, riaditeľka odboru
kl.: 805
e-mail: monika.botikova@culture.gov.sk

 

Oddelenie implementácie kreatívnych centier a podpory podnikania v KKP

Ing. Tomáš Farkas, vedúci oddelenia
kl.: 815
e-mail: tomas.farkas@culture.gov.sk

Mgr. Adnan Almaksus
projektový manažér
kl.: 825
e-mail: adnan.almaksus@culture.gov.sk

Pavol Backo
projektový manažér
kl.: 824
e-mail: pavol.backo@culture.gov.sk

Ing. Anna Baková
projektová manažérka
kl.: 809
e-mail: anna.bakova@culture.gov.sk

Ing. Viera Bernátková
projektová manažérka
kl.: 836
e-mail: viera.bernatkova@culture.gov.sk

Jana Czinegová
projektová manažérka
kl.: 810
e-mail: jana.czinegova@culture.gov.sk

Mgr. Branislav Čapla
projektový manažér
kl.: 826
e-mail: branislav.capla@culture.gov.sk

Ing. Karol Čavojský
projektový manažér
kl.: 831
e-mail: karol.cavojsky@culture.gov.sk

Ing. Katarína Drahošová
projektová manažérka
kl.: 816
e-mail: katarina.drahosova@culture.gov.sk

Mgr. Michal Gregor
projektový manažér
kl.: 832
e-mail: michal.gregor@culture.gov.sk

Mgr. Alena Hovancová
projektová manažérka
kl.: 833
e-mail: alena.hovancova@culture.gov.sk

Ing. Beata Kratochvílová
projektová manažérka
kl.: 828
e-mail: beata.kratochvilova@culture.gov.sk

Mgr. Dominika Kunská 
projektová manažérka
kl.: 835
e-mail: dominika.kunska@culture.gov.sk

Ivana Laššáková 
projektová manažérka
kl.: 829
e-mail: ivana.lassakova@culture.gov.sk

Ing. Miroslav Repka
projektový manažér
kl.: 830
e-mail: miroslav.repka@culture.gov.sk

Lenka Škulecová, DiS
projektová manažérka
kl.: 817
e-mail: lenka.skulecova@culture.gov.sk

Ing. Martin Tibenský
projektový manažér
kl.: 827
e-mail: martin.tibensky@culture.gov.sk

Ing. Pavol Zeleňák
projektový manažér
kl.: 822
e-mail: pavol.zelenak@culture.gov.sk

Koordinátor KKP
kl.: 
e-mail: 

 

Oddelenie verejného obstarávania a nezrovnalostí

Ing. Adriana Tóthová, vedúca oddelenia
e-mail: adriana.tothova@culture.gov.sk

Mgr. Anna Škulecová
manažérka pre nezrovnalosti
e-mail: anna.skulecova@culture.gov.sk

 

Oddelenie Európskeho hlavného mesta kultúry 

Mgr. Zuzana Sklenárová, vedúca oddelenia
kl.: 807
e-mail: zuzana.sklenarova@culture.gov.sk

Mgr. Zuzana Cebová
projektová manažérka
kl.: 834
e-mail: zuzana.cebova@culture.gov.sk

Milan Tkáč
projektový manažér
kl.: 823
e-mail: milan.tkac@culture.gov.sk

 

odbor kontroly a metodiky

Mgr. Vladimír Maruniak, riaditeľ odboru
kl.: 814
e-mail: vladimir.maruniak@culture.gov.sk

JUDr. Katarína Horváthová
manažérka pre metodiku
kl.: 804
e-mail: katarina.horvathova@culture.gov.sk

Mgr. Denis Giménez
manažér pre metodiku a manažér pre informovanie a komunikáciu
kl.: 820
e-mail: denis.gimenez@culture.gov.sk

Mgr. Zuzana Gondová
manažérka kontroly 
kl.: 803
e-mail: zuzana.gondova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 05.02.2018 / SORK
Linky