logá OPIS2, ÚV SR, MKSR, EÚ

 

Kontakty

Úrad vlády Slovenskej republiky (Riadiaci orgán pre OPIS)

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
http://www.opis.gov.sk/

 

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS

korešpondenčná adresa: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava

tel.: 00421 02 20482 + klapka
email: sork@culture.gov.sk

 

riaditeľ SORK pre OPIS

Ing. Jaroslav Mendel, riaditeľ
Telefón: kl. 708
E-mail: jaroslav.mendel@culture.gov.sk

 

Mgr. Vladimír Maruniak
projektový manažér
Telefón: kl. 707
E-mail: vladimir.maruniak@culture.gov.sk

 

Ing. Jana Židovská
finančná manažérka
Telefón: kl. 718
Email: jana.zidovska@culture.gov.sk 

 

 

 

SORK pre OPIS 


Posledná aktualizácia: 02.08.2016 / SORK
Linky