Pamiatkový výskum

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu:

 

 

Aktualizované  22. 8. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 05.04.2018 / OI
Linky