"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Levoča, dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 56, súpisné číslo 56, parcelné číslo 43, k. ú. Levoča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2945/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2018.

Bardejov, dom meštiansky, Radničné nám. 9, súpisné číslo 9, parcelné číslo 851, k. ú. Bardejov, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1775/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2018.

Lehnice (okres Dunajská Streda), park - pozemky, parcelné číslo 208/12, 208/14, 208/3, 208/33, 208/34, 208/38, 208/41, 208/7, 208/50, 208/51, 208/52, 208/53, 208/54, 208/55, 208/56, 208/57, 208/58, 208/59, 208/60, 208/62, 208/2, 208/30, 208/9, 208/18, 208/19, 208/20, 208/21, 208/22, 208/23, 208/24, 208/25, 208/26, 208/27, 208/28, 208/63, 208/29, 208/31, 208/12, 208/32, 208/35, 208/36, 208/37, 208/39, 208/40, 208/142, 208/43, 208/45, 208/46, 208/47, 208/48, 208/49, k. ú. Veľký Lég, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2311/2. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2018.

Kremnica (okres Žiar nad Hronom), dom meštiansky, Štefánikovo nám. 22, súpisné číslo 24, parcelné číslo 38/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2291/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 21.9.2018.

Solčany (okres Topoľčany), kaštieľ s areálom, súpisné číslo 1, parcelné číslo 1, k. ú. Solčany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2351/1-6. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.11.2018. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Nám. sv. Trojice 20, byt č. 4 (1. poschodie), súpisné číslo 24, parcelné číslo 3229, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2560/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2018. 

Kežmarok, dom meštiansky, Nová ul. 7, súpisné číslo 437, parcelné číslo 231, k. ú. Kežmarok, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2685/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2018. 

Ždiar (okres Poprad), dom ľudový, súpisné číslo 367, parcelné číslo 2829/3, k. ú. Ždiar, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3747/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.11.2018.

Levoča, dom meštiansky, Nová ul. 6, súpisné číslo 438, parcelné číslo 514, k. ú. Levoča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2961/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25.11.2018.

Nová Sedlica (okres Snina), dom ľudový, súpisné číslo 109, parcelné číslo 72/2, k. ú. Nová Sedlica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10433/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28.11.2018. 

Poprad, dom meštiansky, Sobotské nám. 9, súpisné číslo 1785, parcelné číslo 77, k. ú. Spišská Sobota, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3068/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 28.11.2018.

Trnava, dom meštiansky, Halenárska ul. 5, byt č. 1, byt č. 2, byt č. 3, byt č. 4, byt č. 5, byt č. 6, byt č. 7, byt č. 8, byt č. 9, byt č. 10, byt č. 11, byt č. 12, byt č. 13, byt č. 14, byt č. 15, byt č. 16, byt č. 17, nebytový priestor č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, pozemky – parcelné číslo 540/3, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 540/9, súpisné číslo 9270, parcelné číslo 540/2, 539/3 k. ú. Trnava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10180/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť 28.11.2018.

 

 

 

Aktualizované  19. 11. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / SKD
Linky