"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Trnava, dom meštiansky, Hlavná ul. 29, súpisné číslo 14, parcelné číslo 713/1-2, 714/1-2 k. ú. Trnava, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1068/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.2.2018. 

Sása (okres Zvolen), dom pamätný (Stará fara r. k.), súpisné číslo 253, 352, parcelné číslo 38/3, 38/4, 39/1, 4158/29, k. ú. Sása, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10737/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 15.2.2018.

Banská Bystrica, dom meštiansky, ul. Dolná 25, súpisné číslo 158, 15110, parcelné číslo 1520/1, 1520/4 k. ú. Banská Bystrica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2369/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.2.2018.

Veľká Franková (okres Kežmarok), mlyn vodný s areálom (mlyn vodný, zariadenie technologické, dom ľudový), súpisné číslo 1, parcelné číslo 542/2, 542/3, k. ú. Veľká Franková, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 4494/1-3. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.2.2018.

Bratislava 3 - Nové Mesto, domy bytové - súbor, Šancová ul. 51, byt č. 56 (6. poschodie), súpisné číslo 3570, parcelné číslo 11444, 11445 k. ú. Nové Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 739/5. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 17.2.2018.

Banská Štiavnica, dom meštiansky, ul. A. Kmeťa 12, nebytový priestor č. 1-2 (prízemie), nebytový priestor č. 1-3 (prízemie), nebytový priestor č. 1-4 (prízemie), nebytový priestor č. 1-6 (prízemie), nebytový priestor č. 1-7 (prízemie), nebytový priestor č. 1-10 (1. poschodie),  súpisné číslo 124, parcelné číslo 3408/1, k. ú. Banská  Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2519/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2018.

Kremnica, škola a pam. tabuľa, Kollárova ul. 7, súpisné číslo 544, parcelné číslo 5/1, k. ú. Kremnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3025/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2018.

 

 

Aktualizované  15. 2. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 15.02.2018 / OI
Linky