"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Košice 1 - Staré Mesto, dom bytový, Mlynská ul. 25, byt č. 39 (3. poschodie), súpisné číslo 870, parcelné číslo 1034/3, k. ú. Stredné Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3502/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22.8.2018.

Čičmany (okres Žilina), dom ľudový s hospodárskou časťou, súpisné číslo 58, parcelné číslo 4, k. ú. Čičmany, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2117/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 22.8.2018.

Bratislava 3 - Rača, kaštieľ, Nám. A. Hlinku 1, súpisné číslo 6121, parcelné číslo 216/3, k. ú. Rača, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 697/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.8.2018.  

Komárno, továreň (Muničná továreň), Hradná ul. 3, súpisné číslo 3281, 159 parcelné číslo 1750, 1749, pozemky - parcelné číslo 1748, 1749, 1751, 1751, 1752, k. ú. Komárno, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11905/10. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.8.2018.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom polyfunkčný, Grösslingova ul. 23, byt č. 7 (3. poschodie), súpisné číslo 2310, parcelné číslo 8862, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 259/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.8.2018.   

Špania Dolina (okres Banská Bystrica), dom banícky, súpisné číslo 47, parcelné číslo 349, k. ú. Špania Dolina, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3050/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.8.2018.

Levoča, dom meštiansky, Nám. Majstra Pavla 56, súpisné číslo 56, parcelné číslo 43, k. ú. Levoča, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2945/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29.8.2018. 

Žiar nad Hronom, kaštieľ s areálom (Biskupský kaštieľ), ul. SNP 16, súpisné číslo 42, parcelné číslo 1638/1, k. ú. Žiar nad Hronom, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1280/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 31.8.2018. 

Horné Lefantovce (okres Nitra), kúria, súpisné číslo 130, parcelné číslo 92/1, k. ú. Horné Lefantovce, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1425/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 29.8.2018.

 

 

 

Aktualizované  20. 8. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / SKD
Linky