"; Ministerstvo kultúry SR - Pamiatky ponúkané na kúpu štátu
 

Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Bojnice (okres Prievidza), dom meštiansky, súpisné číslo 5, parcelné číslo 2265/1-2, k. ú. Bojnice, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 814/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 24.5.2017.

Senohrad (okres Krupina), dom ľudový s hosp. časťou, súpisné číslo 181, parcelné číslo 5814, k. ú. Senohrad, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11033/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 25.5.2017.

Banská Štiavnica, dom meštiansky, Kammerhofská ul. 4, súpisné číslo 179, parcelné číslo 2278/1, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2547/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26.5.2018. 

Prešov, dom meštiansky, Hlavná ul. 89, súpisné číslo 2915, parcelné číslo 37/1-2, k. ú. Prešov, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 3255/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26.5.2018. 

Banská Štiavnica, dom meštiansky, ul. Antona Pécha 3, súpisné číslo 70, parcelné číslo 2821, k. ú. Banská Štiavnica, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 2509/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 26.5.2018.

Bratislava 1 - Staré Mesto, dom bytový, Panská ul. 4, byt č. 11 (1.poschodie), súpisné číslo 241, parcelné číslo 316/1, k. ú. Staré Mesto, číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 10565/1. Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 31.5.2018.

 

 

 

Aktualizované  21. 5. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 21.05.2018 / OI
Linky