Pamiatky ponúkané na kúpu štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:

Cerová, park pri kaštieli, parcelné 2/13, k. ú. Cerová, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 597/2.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2019.


Košice, meštiansky dom (Csákyho), Hlavná 42, súpisné číslo 372, parcelné 90/1, k. ú. Košice Stredné Mesto, evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1076/1.
Do ponuky je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť do 23.2.2019.
 

 

Aktualizované  18.2.2019 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 25.06.2018 / OI
Linky