"; Ministerstvo kultúry SR - Poradné orgány
 

Poradné orgány

 

Kontakt:
JUDr. Katarína Mosná

Odbor ochrany pamiatkového fondu, Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 427
E-mail:   katarina.mosna@culture.gov.sk

 

Kontakt:
RNDr. Alena Prokešová                                                                                                     

Odbor ochrany pamiatkového fondu, Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 407
E-mail:   alena.prokesova@culture.gov.sk

 

 

Aktualizované  22. 1. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 22.01.2018 / OI
Linky