"; Ministerstvo kultúry SR - Cena ministra kultúry SR za umenie
 

Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia môže každoročne udeliť Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia v týchto kategóriách:

  • cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),
  • cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
  • cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
  • cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
  • cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia,
  • cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

 

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári v zmysle štatútu ceny.


 

Adresa na predkladanie návrhov: 

Ministerstvo kultúry SR
sekcia umenia a štátneho jazyka
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Posledná aktualizácia: 13.07.2018 / Referát styku s médiami
Linky