Dočasné pracovné skupiny rady vlády SR pre kultúru

  • Pracovná skupina k analýze odmeňovania zamestnancov v odbore kultúry a návrh spôsobu zlepšenia úrovne ich odmeňovania
  • Pracovná skupina k štatútu umelca
  • Pracovná skupina pre archeologické kultúrne dedičstvo
  • Pracovná skupina ku koordinácii dotačných schém v oblasti kultúry
  • Pracovná skupina pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb
  • Pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov
  • Pracovná skupina pre vyhodnocovanie aplikácie právnej úpravy v prospech osôb so zdravotným postihnutím s osobitným ohľadom na autorské a mediálne právo
  • Pracovná skupina pre zákon o múzeách a galériách
  • Pracovná skupina pre archívne kultúrne dedičstvo
  • Pracovná skupina pre komplexné riešenie problematiky celoštátneho systému postupových prehliadok a súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rezorte kultúry
Posledná aktualizácia: 14.08.2019 / OK
Linky