"; Ministerstvo kultúry SR - Dočasné pracovné skupiny RVK
 

Dočasné pracovné skupiny rady vlády SR pre kultúru

  • Pracovná skupina k analýze odmeňovania zamestnancov v odbore kultúry a návrh spôsobu zlepšenia úrovne ich odmeňovania
  • Pracovná skupina k štatútu umelca
  • Pracovná skupina pre archeologické kultúrne dedičstvo
  • Pracovná skupina ku koordinácii dotačných schém v oblasti kultúry
  • Pracovná skupina pre rekodifikáciu právnej regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb
Posledná aktualizácia: 19.07.2017 / OI
Linky