Informácie o programe Kultúrne poukazy 2017 sú zverejnené na webovom sídle www.kulturnepoukazy.sk.

 

Publikované 2. 2. 2017/ odbor projektového riadenia

Linky