Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2017


 
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.1 a 1.2 (pdf, 86 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.3 (pdf, 84 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.4 (pdf, 87 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – správca bytového domu (pdf, 85 kB) - program 1

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – podprogram 1.5 (pdf, 70 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie - podprogram 1.6 (pdf, 113 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie - podprogram 1.6 - správca (pdf, 260 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 2 (pdf, 82 kB)

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie – program 3 (pdf, 55 kB)


Znenie konkrétnej zmluvy o poskytnutí dotácie je zverejnené na webovom sídle www.crz.gov.sk.

Aktualizované 24. 10. 2017/odbor projektového riadenia a dotácií

Linky