Vyhlásenie o prístupnosti

Portál Ministerstva kultúry Slovenskej republiky úspešne absolvoval XHTML ako aj CSS validáciu v zmysle ustanovení danými organizáciou W3C. Portál taktiež spĺňa ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Portál ako taký je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly, nakoľko ponúka možnosť prepnúť zobrazenie na textovú verziu.

Posledná aktualizácia: 11.08.2014 / OI
Linky